Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o Walnym Zebraniu Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

 

 

Na podstawie § 35 pkt 4b i 5 Statutu PZK Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK mocą podjętej w dniu 7 lutego 2017 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 3 zwołuje na dzień 19 marca 2017 roku Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PZK w Sali Audiowizualnej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, przy ul. św. Marcina 80/82 (II piętro). Pierwszy termin Zebrania to godz. 9:30. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 19 marca 2017 roku o godzinie 10:00, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK za okres 2015-2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PZK za kadencję 2015-2017.
7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
8. Podjęcie uchwał poprzez głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK za lata 2015-2017, bilansu i sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2016 oraz budżetu Oddziału na rok 2017.
9. Wystąpienia gości, dyskusja.
10. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z nowym rokiem i okresem składkowym przekazuje listę przyjętych składek 

 

Lista uzupełniona do 28 lutego 2017

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe krótkofalowców i sympatyków z rodzinami, które odbędzie się w niedzielę 15 stycznia 2017 roku. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

pobrane 1

 

Zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zadowolenia  i wielu sukcesów w różnych dziedzinach krótkofalarskiego hobby, a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku wsyzstkim krótkofalowcom - członkom oddziału i ich rodzinom, osobom niezrzeszonym oraz sympatykom krótkofalarstwa 

Zyczy

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Składki na rok 2017 :
 
Roczna składka członkowska na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:
  1. normalna 30,00 zł
  2. ulgowa (dla osób poniżej 19 roku życia) 15,00 zł
Składki PZK 
zgodnie z komunikatem 
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3878

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Regulamin zawodów
HOŁD POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM 1918 / 19
XXXIII Edycja 2016

Zawody „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19” organizowane są w rocznicę zwycięskiego zrywu powstańczego.

ORGANIZATOR
Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC.

WSPÓŁORGANIZATOR
Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.

TERMIN
Zawody organizowane są 27 grudnia każdego roku od godz. 16:00 do 18:00 UTC
( 5 min. QRT przed i po zawodach )

Podkategorie