Oddzial Poznanski PZK

10 grudnia 2015 r.
Z życia oddziału - informacje składkowe
Informujemy, że składka członkowska PZK w roku 2016 nie ulega zmianie. Wysokość składki jest taka sama, jak w latach ubiegłych i jest zgodna z uchwałą nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011. Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość również w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie. Wysokość obowiązującej członków PZK składki podane są w zakładce Oddział Poznański PZK/Informacja o składkach.

Z życia klubów - podsumowanie Konkursu TECHNIKA WOJSKOWA 2015
Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK SP3PML zorganizował 2 października 2015 roku Konkurs TECHNIKA WOJSKOWA 2015. Do organizatora wpłynęły 22 zgłoszenia, przy czym aż 41 stacji takowych zgłoszeń nie przysłało, a szczegółowe wyniki dostępne są
tutaj.

26 października 2015 r.
Z życia klubów - podsumowanie Konkursu POLSKIE SKRZYDŁA 2015
Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK SP3PML przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizował 22 sierpnia 2015 roku Konkurs POLSKIE SKRZYDŁA 2015. Do organizatorów wpłynęły 34 zgłoszenia, a szczegółowe wyniki dostępne są tutaj.

16 października 2015 r.
Z życia Oddziału i klubów - zaproszenie do udziału w drugiej odsłonie tegorocznej akcji dyplomowej "AWARD 1956"
Druga odsłona tegorocznej, zorganizowanej już po raz trzeci akcji dyplomowej "AWARD 1956", która potrwa na pasmach KF od soboty 17 października do niedzieli 25 października 2015 roku jest imprezą organizowaną przez uczniów szkół poznańskich, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, mającą na celu poprzez pracę poznańskich i węgierskich krótkofalowców uczczenie pamięci ofiar i uczestników historycznych wydarzeń na ulicach Poznania i Budapesztu w roku 1956. Operatorzy klubowej stacji radiowej Organizatora będą pracowali pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN1956PW w ramach poznańskich obchodów 59. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego. Akcja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, Ambasadora Węgier w Warszawie oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich. Zgodnie z regulaminem akcji dostępnym tutaj, punkty do okolicznościowego dyplomu mogą przyznawać oprócz ww. stacji okolicznościowej operatorzy indywidualni oraz stacje klubowe pracujące z terenu aglomeracji poznańskiej (litery PX i PO wg programu dyplomowego PGA) oraz Budapesztu. Łączności z daną stacją w ramach tego programu dyplomowego można powtarzać w kolejnych dniach akcji lub w tym samym dniu innym rodzajem emisji. Za każde QSO/HRD ze stacją okolicznościową SN1956PW uczestnicy akcji otrzymują 20 pkt., ze stacją klubową - 10 pkt., a ze stacją indywidualną - 5 pkt. Warunkiem uzyskania dyplomu dla stacji polskich i węgierskich jest zebranie minimum 100 punktów (posiadane punkty z I etapu akcji, trwającej od 20 do 28 czerwca 2015 roku można zsumować), dla stacji z pozostałych krajów europejskich - 50 pkt., a dla stacji DX-owych tylko 30 punktów. Stacje, które w ramach akcji przyznają punkty poprzez nawiązanie co najmniej 56 QSO z pozostałymi uczestnikami akcji otrzymają dyplom specjalny Organizatora.

Serdecznie zapraszamy, w miarę posiadanego czasu wolnego do udziału w tej imprezie, szczególnie z uwagi na fakt, że aktywność krótkofalowców, szczególnie środowiska poznańskiego będzie jednym z kolejnych działań promujących w eterze historię tamtych dni, nie tylko jak pokazały późniejsze wydarzenia o znaczeniu lokalnym, ale również europejskim.

15 października 2015 r.
Z życia Oddziału - sprawy łączności kryzysowej na terenie oddziału
Wychodząc naprzeciw inicjatywie Kol. Błażeja SQ3TGV z OT-27 PZK zmierzającej do wzrostu ilości członków Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, której ten kolega jest koordynatorem na terenie OT-27 PZK, zwracam się z apelem do wszystkich członków OT-08 PZK, jak i również krótkofalowców niezrzeszonych zamieszkałych na terenie działalności Oddziału Poznańskiego PZK (m. Poznań, powiat poznański i pozostałe powiaty ościenne) do zgłaszania do Zarządu Oddziału swojego akcesu do przedsięwzięcia zapewniającego niezależną, zapasową łączność radiową na obszarze Wielkopolski pokrywającym się z terenem działalności Oddziału w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań polegających na przekazywaniu rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych przy pomocy profesjonalnych systemów telekomunikacyjnych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu za pośrednictwem dostępnych im systemów łączności telefonii stacjonarnej, komórkowej czy Internetu. Po analizie otrzymanych zgłoszeń Zarząd Oddziału podejmie decyzję w sprawie stworzenia struktur ds. łączności kryzysowej działających w ramach partnerskiej współpracy z OT-27 PZK na bazie WARS. Po powstaniu takiej struktury Zarząd Oddziału będzie stroną przy wszelkich kontaktach z administracją państwową i samorządową właściwą dla obszaru działalności Oddziału we wszystkich sprawach dotyczących łączności kryzysowej. Informacje o dotychczasowej działalności WASR opartej na strukturach OT-27 PZK dostępne są na stronie internetowej Sieci pod adresem http://wasr.pl. Do tej pory, ze względu na brak istnienia odpowiedniej struktury ds. łączności kryzysowej zawiadywanej przez władze OT-08 PZK na terenie swojego działania, członkami WASR niejako z konieczności są również członkowie naszego Oddziału oraz krótkofalowcy niezrzeszeni, zamieszkujący teren działalności OT-08 PZK. Uznając potrzebę włączenia się w działalność zapoczątkowaną z inicjatywy członków OT-27 występuję do Koleżanek i Kolegów z wyżej przedstawionym apelem. Koordynatorem działań w tej sprawie z ramienia Zarządu Oddziału jest Wiceprezes, Kol. Paweł SP3OKA.

Prezes
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM

5 października 2015 r.
Sprawy oddziału - zaproszenie do udziału w zawodach
W imieniu Sekcji Polskiej Europejskiego Klubu PSK - SP EPC zapraszamy członków Oddziału do wzięcia udziału w tegorocznej edycji zawodów POLSKA WW BPSK63 CONTEST, które zostaną rozegrane na pasmach 80, 40, 20, 15 i 10 m emisją BPSK-63 w drugi weekend miesiąca, od godz. 14:00 UTC w sobotę 10 października do godz. 13:59 UTC w niedzielę 11 października. Regulamin tej imprezy dostępny jest na stronie www Organizatora.

28 września 2015 r.
Sprawy oddziału - zmiana numeru rachunku bankowego
Z dniem 1 października br. wszelkich wpłat na oddziałowy rachunek bankowy należy wpłacać na nowe konto Oddziału prowadzone przez inny bank niż konto dotychczasowe, a mianowicie: BGŻ BNP Paribas S.A. Numer rachunku: 93 2030 0045 1110 0000 0410 7060.

Nowe konto zostało założone w sierpniu 2015 roku, zgodnie z polityką władz PZK dotyczącego wyboru innego banku obsługującego stowarzyszenie. Dotychczasowy rachunek Oddziału w PKO BP S.A. będzie zamknięty pod koniec października 2015 roku.

19 września 2015 r.
W dniu jutrzejszym 20 września Oddział Terenowy Nr 27 PZK Południowej Polski organizuje na paśmie 3,5 MHz kolejną edycję zawodów PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY. Organizator zaplanował dwie tury: I tura (CW, SSB) - 05:00-06:00 UTC, II tura (BPSK-63) - 06:00-07:00 UTC. Szczegółowy regulamin tych zawodów jest na stronie www organizatora, w imieniu którego serdecznie zapraszamy do udziału w tej imprezie.

18 września 2015 r.
Z życia oddziału - spotkanie krótkofalowców w klubie Korona
W najbliższą niedzielę 20 września Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w pomieszczeniach Osiedlowego Klubu Seniora "Korona" na Osiedlu Bolesława Śmiałego, pawilon 104 w Poznaniu spotkanie koleżeńskie członków Oddziału oraz sympatyków niezrzeszonych naszego hobby. W planie spotkania jest m.in. wręczenie nagród za udział w czerwcowych Zawodach Poznańskich oraz akcji dyplomowej ENIGMA, a także uhonorowanie Kolegi Henryka Jankowskiego SP3AAI przyznaną przez Zarząd Główny PZK Złotą Odznaką Honorową stowarzyszenia. Podczas spotkania funkcjonować będzie również mini giełda sprzętu krótkofalarskiego, podczas której chętni będą mogli pozyskać nowy sprzęt lub zbyć zbędne im już wyposażenie. Ponadto program spotkania jest otwarty a wstęp wolny. Początek godzina 11:00. Serdecznie zapraszamy!

Z życia oddziału - Wyprzedaż Magazynów Wojskowych
Na adres Zarządu Oddziału wpłynęła informacja od firmy TDM Elektronics S.A. o organizowanej przez nią na terenie siedziby firmy (Kopana, ul. Ogrodowa 5) w sobotę 24 października 2015 ostatniej w tym roku Wyprzedaży Magazynów Wojskowych. W ofercie firmy znaleźć można wyłącznie towar z demobilu NATO, w promocyjnych cenach od 20 do 50 % taniej. Tylko w tym dniu na wszystkie zakupione radiostacje organizator udziela dodatkowego rabatu w wysokości 10 %. Większość oferowanych produktów można zobaczyć w serwisie aukcyjnym Allegro, nazwa użytkownika CARIOCA_31. Wśród wszystkich uczestników Wyprzedaży rozlosowane zostaną trzy nagrody o wartości 150-200 zł.

3 września 2015 r.
Pojawiło się nowe ogłoszenie.

29 sierpnia 2015 r.
Pojawiło się nowe ogłoszenie.

15 lipca 2015 r.
Z życia oddziału - wyniki Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich pn.: "Zawody Poznańskie (Poznański Czerwiec 1956)"
W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Święta Miasta Poznania Oddział Poznański (OT-08) PZK zorganizował pod nazwą "Zawody Poznańskie (Poznański Czerwiec 1956)" 27 czerwca br. Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie, ujęte w Kalendarzu Zawodów PZK na rok 2015. Wzięło w nich udział 77 uczestników z kraju i z zagranicy, a logi przysłały 69 stacje, wśród których była jedna stacja nasłuchowa oraz 3 stacje pracujące w kategorii CHECKLOG. Komisja Zawodów sklasyfikowała uczestników w czterech regulaminowych grupach klasyfikacyjnych. Puchary i dyplomy zostaną wysłane laureatom pocztą, za wyjątkiem laureatów grupy klasyfikacyjnej A - stacje poznańskie, którzy otrzymają nagrody podczas planowanego we wrześniu spotkania krótkofalowców w Klubie "Korona" lub mogą je odebrać wcześniej w sierpniu w siedzibie Biura Zarządu Oddziału. Pozostali uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną Certyfikaty uczestnictwa w zawodach. Szczegółowe wyniki zawodów objętych patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz stowarzyszeń kombatanckich: Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. "Niepokonani" są do pobrania tutaj.

Sprawy oddziału - letnia przerwa
W związku z okresem wakacyjnym Biuro Zarządu Oddziału oraz Oddziałowe Biuro QSL z siedzibą w Centrum Kultury "Zamek" będzie w lipcu i sierpniu czynne tylko w trzeci czwartek miesiąca, odpowiednio 16 lipca i 20 sierpnia, w godzinach od 18:00 do 19:00. W okresie wakacyjnym nadany będzie tylko jeden komunikat radiowy Zarządu Oddziału na częstotliwości przemiennika SR3P w drugi poniedziałek sierpnia, tj. 10 sierpnia o godz. 21:00. Za wynikłe zmiany i związane z tym utrudnienia serdecznie przepraszamy! Zarząd Oddziału życzy wszystkim wypoczywającym udanego wypoczynku oraz również w tym okresie wielu potwierdzonych DX-ów i samych przyjemności z chwil poświęconych krótkofalarstwu.

19 czerwca 2015 r.
Sprawy Oddziału i klubów - polsko-węgierska akcja dyplomowa "AWARD 1956" i "Zawody Poznańskie"
Akcja dyplomowa "AWARD 1956" jest dwuetapową imprezą organizowaną już po raz trzeci przez uczniów szkół poznańskich, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, mającą na celu poprzez pracę poznańskich i węgierskich krótkofalowców uczczenie pamięci ofiar i uczestników historycznych wydarzeń na ulicach Poznania i Budapesztu w roku 1956. Operatorzy klubowej stacji radiowej będą pracowali w okresie od 20 do 28 czerwca 2015 roku pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN1956PC w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca (I etap akcji), a w okresie od 17 do 25 października 2015 roku pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN1956PW w ramach tegorocznych poznańskich obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Węgierskiego (II etap akcji). Akcja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, Ambasadora Węgier w Warszawie oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich. Zgodnie z regulaminem akcji dostępnym pod adresem http://g1poznan.edu.pl/Download/AWARD_1956_2015.pdf punkty do dyplomów przyznają oprócz ww. stacji okolicznościowych operatorzy indywidualni oraz stacje klubowe pracujące z Poznania i Budapesztu oraz z bezpośredniego sąsiedztwa tych miast. Stacje, które w ramach akcji nawiążą co najmniej 56 QSO otrzymają specjalny dyplom Organizatora. Punkty do dyplomu można również zbierać podczas organizowanych przez Oddział Poznański PZK w sobotę 27 czerwca Zawodów Poznańskich. Regulamin zawodów objętych patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania dostępny jest pod adresem https://pzk.org.pl/download/public/zawody_2015/poznanskie.pdf.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obu tych imprezach, szczególnie z uwagi na fakt że promują one w eterze aktywność krótkofalowców środowiska poznańskiego.

3 czerwca 2015 r.
Z życia oddziału - spotkanie krótkofalowców w klubie
W najbliższą niedzielę 7 czerwca Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w pomieszczeniach Osiedlowego Klubu Seniora "Korona" na Osiedlu Bolesława Śmiałego, pawilon 104 w Poznaniu spotkanie koleżeńskie członków Oddziału oraz sympatyków niezrzeszonych naszego hobby. Podczas spotkania funkcjonować będzie również mini giełda sprzętu krótkofalarskiego, podczas której chętni będą mogli pozyskać nowy sprzęt lub zbyć zbędne im już wyposażenie. Program spotkania jest otwarty, wstęp wolny. Początek godzina 11:00. Serdecznie zapraszamy!

Z życia klubów - akcja dyplomowa ENIGMA w 70. rocznicę zakończenia II wojny
Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR z Poznania jest organizatorem w okresie od 1 do 19 czerwca 2015 roku akcji dyplomowej "ENIGMA", w nawiązaniu do tegorocznych obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, ku pamięci polskich kryptologów Jerzego Różyckiego, Mariana Rejewskiego i Henryka Zygalskiego oraz ich współpracowników, którzy łamiąc szyfry Enigmy zdaniem wielu historyków przyczynili się do sukcesów aliantów na frontach i szybszego zakończenia wojny. Pomysłodawcą akcji są poznańscy twórcy internetowej gry kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, dostępnej pod adresem http://lamaczeszyfrow.pl, a w wersji anglojęzycznej pod adresem http://codebreakers.eu.

Stacjami przyznającymi punkty do dyplomu są: SN0˜ENIGMA (15 pkt.), SP3ZAT, SP3POZ, SP9KJU (po 10 pkt.), SP3DDP, SP3OL, SP3HUO, SP3WXI, SQ3OPM, SP9MDY (po 5 pkt.). Warunkiem otrzymania dyplomu jest nawiązanie co najmniej jednego QSO/HRD ze stacją okolicznościową SN0˜ENIGMA oraz uzyskanie poniższych progów punktowych:

Łączności (nasłuchy) ze stacjami przyznającymi punkty można powtarzać w kolejnych dniach akcji lub w danym dniu na innym paśmie lub inną emisją. Dostępne są pasma KF i emisje CW, SSB i DIGI. Zgłoszenia na dyplom wydawany w postaci elektronicznej wraz z wykazem wymaganych łączności należy wysłać na adres e-mailowy klubu: sp3pgr@wp.pl w terminie do końca czerwca 2015.

Niniejszy regulamin akcji dostępny jest na stronie http://qrz.com/db/sp3pgr. Na stronie tej prezentowany będzie także wzór okolicznościowej karty QSL oraz samego dyplomu.

W imieniu klubu SP3PGR serdecznie zapraszam do spotkań w eterze życząc spełnienia warunków otrzymania dyplomu.

Jacek SQ3OPM

3 kwietnia 2015 r.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) Polskiego Związku Krótkofalowców składa wszystkim członkom Oddziału, ich rodzinom oraz krótkofalowcom niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby życzenia zdrowych, spokojnych świąt, pełnych nadziei i miłości, obfitujących we wzajemną życzliwość, a także wielu radosnych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
Pragniemy również przy okazji Świąt Wielkanocnych zaprosić do udziału w kolejnej tegorocznej edycji SP DX Contest, przypadających nie po raz pierwszy w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Początek 24-godzinnych zawodów przypada w najbliższą sobotę na godzinę 15:00 UTC. Wyrażamy przekonanie, że zarówno kluby jak indywidualni członkowie Oddziału znajdą w tym okresie również i czas na wzięcie udziału w tych zawodach.

31 marca 2015 r.
Sprawy oddziału - władze Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK na lata 2015-2019
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK w dniu 15 marca 2015 roku przez aklamację przyjęło sprawozdania ustępującego Zarządu Oddziału oraz kończącej kadencję Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i wybrało statutowe władze Oddziału na kadencję 2015-2019. Bezpośrednio po wyborze Zarząd Oddziału ukonstytuował się w składzie: natomiast Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie: Oddziałowe Biuro QSL poprowadzą Koledzy: Wybrano także Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. Zostali nimi Koledzy: natomiast zastępcami Delegatów zostali wybrani Koledzy: Walne Zebranie podjęło decyzję, że wyboru przedstawiciela Oddziału Poznańskiego PZK (OT-08) w Zarządzie Głównym PZK na kadencję 2015-2019 dokona Zarząd Oddziału na swoim najbliższym majowym zebraniu. Swoje kandydatury do tej funkcji zgłosili Koledzy Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC oraz Kazimierz Osiak SP3FLQ, nie zamyka to jednak innym członkom Oddziału prawa i możliwości kandydowania do tej funkcji.

12 marca 2015 r.
UWAGA !!!
Z przyczyn niezależnych od Zarządu Oddziału Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK odbędzie się w nw. terminie i pod podanym adresem, ale w Sali pod Zegarem (nr 213 na drugim piętrze budynku głównego Centrum Kultury "Zamek").

15 lutego 2015 r.
Sprawy oddziału - Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału
W nawiązaniu do treści Komunikatu Radiowego nr 2/2015 (27) Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK z dnia 9 lutego br. pragnę poinformować Koleżanki i Kolegów, Członków Oddziału Poznańskiego PZK, że w związku z upływem kadencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz zamiarem zakończenia kadencji, na rok przed jej upływem przez obecny skład Zarządu Oddziału i tym samym uniknięcia zwoływania w roku przyszłym kolejnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału, Zarząd Oddziału mocą podjętej 3 lutego 2015 roku Uchwały nr 3 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału, na które wszystkich Członków Oddziału serdecznie zapraszam do Sali Kominkowej mieszczącej się w budynku głównym Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 80/82. Pierwszy termin zebrania to niedziela, 15 marca 2015 roku, godz. 10:30. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w drugim terminie tego samego dnia, tj. 15 marca 2015 roku o godzinie 11:00, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.
Porządek zebrania:
 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór protokolanta
 4. Wybór członków komisji
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK za okres 2012-2015
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PZK za kadencję 2011-2015
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK
 8. Złożenie rezygnacji przez Zarząd Oddziału Poznańskiego PZK
 9. Przeprowadzenie wyborów władz Oddziału Poznańskiego PZK na kolejną 4-letnią kadencję 2015-2019 (Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału)
 10. Przerwa
 11. Konstytuowanie nowo wybranych władz Oddziału Poznańskiego PZK (Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej)
 12. Prezentacja składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PZK
 13. Przeprowadzenie wyborów delegatów i ich zastępców na najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów PZK
 14. Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK w ZG PZK na kadencję 2015-2019
 15. Wystąpienia gości, dyskusja
 16. Zamknięcie Zebrania
Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

23 grudnia 2014 r.
Zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zadowolenia i wielu sukcesów w różnych dziedzinach krótkofalarskiego hobby, a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku wszystkim krótkofalowcom - członkom oddziału, ich rodzinom, osobom niezrzeszonym oraz sympatykom krótkofalarstwa życzy

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców


23 listopada 2014 r.
Sprawy oddziału - składki członkowskie na rok 2015
Składki członkowskie PZK na rok 2015 nie ulegają zmianie w stosunku do roku 2014 i są zgodne z Uchwałą ZG PZK nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011 roku.
 1. Roczna składka członkowska na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:
 2. Roczna składka członkowska PZK, z możliwością rozłożenia płatności na dwie raty wynosi:
Termin wpłacania składek mija w dniu: Składkę, stanowiącą sumę pkt. 1 i pkt. 2 + ewentualne wpisowe dla nowych członków należy wpłacać na konto:
Konto Oddziału Terenowego PZK 08
PKO BP S.A.
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Numer rachunku: 28 1440 1215 0000 0000 0487 9608

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2015 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2015
Przypominamy Koleżankom i Kolegom, których dane adresowe lub dane związane z posiadanym pozwoleniem radiowym uległy zmianie o ich aktualizację w Zarządzie Oddziału.

16 listopada 2014 r.
Z życia oddziału - spotkanie krótkofalowców środowiska poznańskiego
Zarząd Oddziału organizuje w niedzielę 23 listopada na terenie Osiedlowego Klubu "Korona" w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego, pawilon 104 drugie już w tym roku spotkanie koleżeńskie członków Oddziału Poznańskiego PZK oraz sympatyków niezrzeszonych naszego hobby. W programie spotkania przewidziane jest m.in. krótkie wystąpienie Kol. Pawła SP3OKA na temat mobilnego zestawu QRP umożliwiającego pracę na falach krótkich w przygodnych warunkach terenowych oraz przedstawicieli Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR połączone z wręczeniem dyplomów laureatom akcji dyplomowych zorganizowanych przez klub w październiku 2014 roku. Podczas spotkania funkcjonować będzie również mini giełda sprzętu krótkofalarskiego, gdzie osoby chętne będą mogły pozyskać nowy sprzęt lub zbyć zbędne im już wyposażenie. Program jest otwarty, a organizator zapewnia dostęp do komputera z rzutnikiem multimedialnym dla każdej osoby zainteresowanej podzieleniem się swoją wiedzą, praktycznymi umiejętnościami lub posiadanymi informacjami dotyczącymi naszego hobby na bazie przygotowanej na przykład prezentacji. Początek godzina 11:00, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

18 października 2014 r.
Z życia klubów - akcja dyplomowa AWARD 1956
Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR w okresie od 19 do 25 października 2014 będzie pracować pod okolicznościowym znakiem SN1956PW, z okazji przypadającej 23 października 58. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. Ten tygodniowy okres stanowi drugi i ostatni etap akcji dyplomowej ''AWARD 1956'' zorganizowanej przez klub SP3PGR już po raz drugi, a nawiązującej do tragicznych wydarzeń roku 1956, zarówno w czerwcu na ulicach Poznania, jak i na przełomie października i listopada na ulicach Budapesztu. Akcja staraniem organizatora objęta jest patronatem honorowym Prezydenta Poznania oraz Jego Ekscelencji Ambasadora Węgier w Warszawie, a także stowarzyszeń kombatantów 1956 roku, zarówno polskiego z Poznania, jak i węgierskiego z siedzibą w Budapeszcie. Punkty do dyplomu, oprócz stacji węgierskich z Budapesztu mogą przyznawać stacje pracujące z Poznania i powiatu poznańskiego (stacje indywidualne 5 pkt., stacje klubowe 10 pkt. za każde QSO). Łączności mogą być powtarzane w kolejnych dniach akcji lub na innym paśmie bądź inną emisją w danym dniu. Każda stacja przyznająca w ramach tej akcji punkty po nawiązaniu co najmniej 56 QSO otrzyma od organizatora dyplom specjalny. W imieniu organizatora akcji zwracamy się z apelem do Członków Oddziału, szczególnie z Poznania i powiatu poznańskiego, a także do krótkofalowców niezrzeszonych z tego terenu o wzięcie udziału w tej akcji promującej historię wydarzeń roku 1956, stwarzając jednocześnie możliwość otrzymania okolicznościowego dyplomu przez jak największą liczbę uczestników akcji z kraju i z zagranicy. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

3 września 2014 r.
Pojawiło się nowe ogłoszenie.

31 sierpnia 2014 r.
Pojawiło się nowe ogłoszenie.

25 lipca 2014 r.
Kolega Marek Mazurkiewicz SP3GCL S.K.
25 lipca 2014 roku o godz. 12:10 zmarł Kolega Marek Mazurkiewicz SP3GCL. Był zasłużonym propagatorem krótkofalarstwa, dociekliwym konstruktorem i bardzo aktywnym nadawcą, entuzjastą pracy na telegrafii. Współtwórca i pierwszy kierownik przemiennika SR3P uruchomionego na Winogradach 30.12.1986 roku jako drugi przemiennik FM w Polsce ze stałym zezwoleniem, po SR9E. Długoletni członek PZK, ostatnio w Oddziale Nadnoteckim (OT-23) PZK w Pile, wyróżniony Odznaką Honorową PZK nr 479. Uroczystości żałobne odbędą się w najbliższą środę, 30 lipca 2014 r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Spoczywaj Marku w spokoju!

23 lipca 2014 r.
Z życia oddziału - wyniki Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich "Imieniny Piotra i Pawła, Patronów Miasta Poznania"
W ramach tegorocznych obchodów Święta Miasta Poznania Oddział Poznański (OT-08) PZK w dniu 28 czerwca 2014 r. zorganizował Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie "Imieniny Piotra i Pawła, Patronów Miasta Poznania", ujęte w Kalendarzu Zawodów PZK na rok 2014. Wzięło w nich udział 50 uczestników z kraju i z zagranicy, a logi przysłały 42 stacje, wśród których były 2 stacje nasłuchowe oraz 4 stacje pracujące w kategorii CHECKLOG. Niestety po raz kolejny widoczna jest bardzo niska frekwencja członków oddziału w tej imprezie. Komisja Zawodów sklasyfikowała uczestników w czterech regulaminowych grupach klasyfikacyjnych, bez przyznawania pucharu zwycięzcy grupy D - nasłuchowcy z powodu niskiej frekwencji w tej grupie. Puchary i dyplomy zostaną wysłane laureatom zawodów pocztą, a pozostali uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną Dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo w zawodach. Szczegółowe wyniki zawodów objętych patronatem honorowym Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego są do pobrania tutaj.

8 lipca 2014 r.
Kolega Zbyszek Kochański SP3GVW S.K.
W dniu 30 czerwca 2014 r. zmarł Kolega Zbyszek Kochański SP3GVW, znany w środowisku poznańskim krótkofalowiec niezrzeszony, w przeszłości związany z klubem SP3KKU, a ostatnio z klubem SP3PSM. Pogrzeb odbył się w piątek 4 lipca na cmentarzu Junikowo. Niech spoczywa w pokoju!

1 lipca 2014 r.
Z życia oddziału - wyniki Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich "Poznański Czerwiec 1956"
W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 Oddział Poznański (OT-08) PZK w dniu 22 czerwca 2014 r. zorganizował Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie "Poznański Czerwiec 1956", ujęte w Kalendarzu Zawodów PZK na rok 2014. Wzięło w nich udział 64 uczestników z kraju i z zagranicy, a logi przysłały 52 stacje, wśród których były 4 stacje nasłuchowe oraz 3 stacje pracujące w kategorii CHECKLOG. Niestety po raz kolejny widoczna jest bardzo niska frekwencja członków oddziału w tej imprezie. Komisja Zawodów sklasyfikowała uczestników w czterech regulaminowych grupach klasyfikacyjnych. Puchary i dyplomy zostaną wysłane laureatom zawodów pocztą, a pozostali uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną Certyfikaty uczestnictwa w zawodach. Szczegółowe wyniki zawodów objętych patronatem honorowym Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego oraz stowarzyszeń kombatanckich: Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. "Niepokonani" są do pobrania tutaj.

Sprawy klubów - podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR w roku szkolnym 2013/14
27 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/14 w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu opiekun Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, Jacek SQ3OPM dokonał podsumowania kolejnego roku jego działalności. Operatorzy klubu przeprowadzili blisko 2000 QSO, wzięli udział w 7 zawodach, zdobyli aż 27 dyplomów (9 zagranicznych), pracowali pod 6 znakami okolicznościowymi, zorganizowali i przeprowadzili: kolejną edycję Konkursu Generalskiego, objętego patronatem honorowym ministra Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz radiowe akcje dyplomowe: "AWARD 1956" (dwukrotnie), "Legiony Polskie 1914-1918", "95 lat ZSO", a także byli stacją organizatora zawodów organizowanych przez OT-08 PZK, podczas których udzielili wywiadu dziennikarzowi Radia Merkury S.A. Podczas uroczystości Jacek SQ3OPM uhonorował wyróżniających się członków klubu, uczniów Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego: Dominika Fralę, Michała Różańskiego i Macieja Nowaka dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Warto zaznaczyć, że wśród członków tego klubu są również uczniowie innych poznańskich szkół, a na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Kuba SQ3SHH, Gustaw SP3-08-126 oraz Niko SO3ALG. Ten ostatni, uczeń II klasy poznańskiego Gimnazjum nr 56 samodzielnie zmontował i uruchomił Kacpra na pasmo 3,5 MHz. Ponadto ostatnia dwójka będzie uczestniczyła podczas tegorocznych wakacji w dwutygodniowym Obozie Szkoleniowym PZK w Sportach Obronnych w Poroninie. Gratulujemy!

Z życia klubów - obóz krótkofalarski w Kaplinie
Harcerski Klub Łączności "WILDA" SP3ZAC w okresie od 17 do 27 lipca rozbija namioty i instaluje anteny w Kaplinie, na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP Poznań - Wilda położonej w Puszczy Noteckiej około 8 km na północ od Międzychodu . Są tam wspaniałe warunki do wypoczynku, będące wyśmienitą okazją do połączenia wypoczynku z pracą w eterze. Zapewniamy dostęp do sieci 230 V i anten, a lokalizacja obozu charakteryzuje się brakiem zakłóceń przemysłowych. Zakwaterowanie w namiotach 10-osobowych, łóżka kanadyjki, wyżywienie śniadanie-obiad-kolacja w kosztach pobytu, które wynoszą 35,00 zł/osobodzień. Zapraszamy kolegów wraz z Rodzinami do spędzenia urlopu w tej pięknej okolicy, nad krystalicznie czystym jeziorem Młyńskim. Informacje oraz zgłoszenia w terminie do 10 lipca e-mailem - sp3zac.klub@o2.pl lub telefonicznie - Bogdan SP3DOG (602 343 668).

Sprawy oddziału - letnia przerwa wakacyjna
W związku z okresem wakacyjnym Biuro Zarządu Oddziału oraz Oddziałowe Biuro QSL z siedzibą w Centrum Kultury "Zamek" będzie nieczynne w okresie od 17 lipca do 21 sierpnia. W czwartki, 3 i 10 lipca dyżury będą pełnione zgodnie z harmonogramem. Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy! Zarząd Oddziału życzy wszystkim wypoczywającym udanego wypoczynku oraz również w tym okresie wielu potwierdzonych DX-ów i samych przyjemności z chwil poświęconych krótkofalarstwu.

20 czerwca 2014 r.
Z życia oddziału - ogólnopolskie czerwcowe imprezy krótkofalarskie
W ostatniej dekadzie czerwca, kolejny już rok z rzędu Oddział Poznański PZK jest organizatorem ujętych w Kalendarzu Zawodów PZK ogólnopolskich zawodów krajowych mających na celu aktywizację krótkofalowców środowiska poznańskiego, a przede wszystkim za pośrednictwem fal eteru promocję wydarzeń historycznych Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, jak również bieżących dokonań Poznania i poznaniaków. Pierwsze z zawodów Poznański Czerwiec 1956 odbędą się w najbliższą niedzielę 22 czerwca w godzinach od 5:00 do 7:00 UTC, na pasmach 80 i 40 m fonią i na telegrafii (regulamin do pobrania tutaj).

Operatorzy stacji radiowej Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR pracując w okresie od 22 do 28 czerwca pod znakiem okolicznościowym SN1956PC są organizatorami akcji dyplomowej "AWARD 1956" poświęconej historycznym wydarzeniom sprzed 58 laty na ulicach Poznania i Budapesztu (regulamin do pobrania tutaj). Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku aktywność stacji biorących udział w tej akcji nadających z Budapesztu i okolic była znacznie większa niż z Poznania i powiatu poznańskiego.

Kolejne zawody wpisujące się tym razem w kalendarz obchodów Święta Miasta Poznania Imieniny Piotra i Pawła - Patronów Miasta Poznania odbędą się w ostatnią sobotę miesiąca 28 czerwca w godzinach od 4:00 do 6:00 UTC, na pasmach 80 i 40 m fonią i telegrafią (regulamin do pobrania tutaj).

Na wystosowany przez Zarząd Oddziału wniosek do władz samorządowych Poznania obie edycje zawodów zostały przez Pana Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Poznania objęte patronatem honorowym. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów krótkofalowców zrzeszonych i niezrzeszonych do aktywności w podanych wyżej imprezach. Szczególnie dotyczy to krótkofalowców, zarówno indywidualnych jak i klubów pracujących z terenu Poznania i powiatu poznańskiego, gdyż te stacje przyznają pozostałym uczestnikom tych imprez punkty lub ich większą ilość w stosunku do innych uczestników. Natomiast biorąc udział w akcji "AWARD 1956", po nawiązaniu co najmniej 56 QSO z innymi jej uczestnikami stacje te zostaną uhonorowane przez organizatora specjalnymi okolicznościowymi dyplomami.

7 czerwca 2014 r.
Zawody Dni Andrychowa 2014
Andrychowski Klub Łączności "Delta" SP9KUP serdecznie zaprasza Stacje Indywidualne i Klubowe do wzięcia udziału w III Krajowych Zawodach HF/VHF "Dni Andrychowa 2014" w dniu 26 czerwca 2014 r. część HF od 15.00 do 16.00 UTC, część VHF od 17.00 do 18.00 UTC. Zawody organizowane są pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji obchodów Dni Andrychowa. Celem zawodów jest trening i doskonalenie umiejętności operatorskich, promocja miasta Andrychów wśród krótkofalowców w kraju i za granicą, a także propagowanie sportów łączności radiowej.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Klubu SP9KUP, a regulamin zawodów znajdziesz tutaj.

18 maja 2014 r.
Z życia klubów - konkurs dyplomowy "Pamiętasz o D-day?"
W obecnym roku przypada 70-ta rocznica operacji "Overlord", która miała istotny wpływ na przebieg II Wojny Światowej. Utworzenie tak zwanego "drugiego frontu", okupione było wielkim wysiłkiem i poświęceniem żołnierzy alianckich podczas opanowywania plaż w Normandii. Z tej okazji Harcerski Klub Łączności "Wilda" SP3ZAC organizuje w okresie od 18 maja do 30 października konkurs dyplomowy "Pamiętasz o D-day?", którego regulamin dostępny jest tutaj.

16 maja 2014 r.
Z życia oddziału - majowe spotkania krótkofalowców środowiska poznańskiego
Realizując jedną z uchwał ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału Zarząd Oddziału organizuje w ostatnią sobotę maja, tj. 31 maja na terenie Osiedlowego Klubu "Korona" w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego, pawilon 104 spotkanie koleżeńskie członków oddziału oraz niezrzeszonych sympatyków naszego hobby. W programie spotkania przewidziane jest m.in. krótkie wystąpienie przedstawicieli Akademickiego Koła Naukowego Krótkofalowców SP3PET działającego przy Politechnice Poznańskiej mającym na celu przybliżenie wybranych obszarów zainteresowań członków tego Koła oraz mini giełda krótkofalarskiego sprzętu. Program jest otwarty, organizatorzy spotkania w razie potrzeby zapewniają dostęp do komputera z rzutnikiem multimedialnym dla każdej osoby zainteresowanej podzieleniem się swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z innymi uczestnikami spotkania dotyczącą różnych aspektów krótkofalarstwa. Początek godzina 11:00, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Natomiast w przedostatnią sobotę maja, tj. 24 maja po raz pierwszy w tym roku na polanie przy leśniczówce na poznańskiej Dębinie organizowane jest z inicjatywy Kol. Macieja SQ3MKP kolejne już spotkanie krótkofalowców środowiska poznańskiego przy ognisku. Początek godzina 14:00. Tych co nie wybierają się na tegoroczne Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ w Jaworznie w imieniu grupy inicjatywnej serdecznie zapraszamy!

10 lutego 2014 r.
Z życia oddziału - informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału
W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK (OT-08 PZK) pragnę poinformować, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 3 Polskiego Związku Krótkofalowców - Oddział Poznański z dnia 4 lutego 2014 roku w sobotę 22 lutego 2014 r. odbędzie się w Osiedlowym Klubie "Korona" w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego paw. 104 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OT-08 PZK - jego rozpoczęcie w pierwszym terminie zaplanowane jest na godzinę 11:00, a przy braku kworum do prowadzenia obrad i podejmowania wiążących decyzji - w drugim terminie na godzinę 11:30. Pisemne zawiadomienia o Zebraniu zostały wysłane do Koleżanek i Kolegów, Członków Oddziału pocztą elektroniczną, a w przypadku braku adresu e-mail w bazie OSEC pocztą tradycyjną na adres zgodny z adresem istniejącym w bazie OSEC i oddziałowej dokumentacji członkowskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Wybór członków Komisji.
 4. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Oddziału kadencji 2012-2016 (za okres od 26.02.2012 do 21.02.2014): Prezesa, Skarbnika i QSL Managera.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja, wnioski.
 7. Podjęcie uchwał w zakresie przyjęcia ww. sprawozdań oraz w innych sprawach zgłoszonych do Komisji.
 8. Zamknięcie Zebrania.
Prezes
Zarządu Oddziału

3 lutego 2014 r.
Z życia klubów - podsumowanie IV Konkursu Generalskiego
Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu był organizatorem w dniach od 4 do 12 stycznia kolejnej edycji krótkofalarskiego "Konkursu Generalskiego". Konkurs co roku towarzyszy szkolnym obchodom Święta Patrona Gimnazjum nr 1 w Poznaniu i jest ujęty w Kalendarzu Zawodów Krajowych PZK na rok 2014. Otrzymano blisko sto zgłoszeń z kraju i z zagranicy. Podsumowanie tegorocznych obchodów miało miejsce w poniedziałek 27 stycznia na terenie szkoły. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Konkursu Generalskiego a przybyłym laureatom wręczono nagrody. Wśród fundatorów nagród wymienić należy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego będące przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Automobilklub Wielkopolski oraz Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański. Laureatom Konkursu oraz wszystkim jego uczestnikom, w tym szczególnie operatorom stacji Organizatora dziękujemy za wykazaną aktywność na pasmach i zapraszamy ponownie za rok.

29 stycznia 2014 r..
Zamieściliśmy bieżący Komunikat Sekretariatu ZG PZK.

22 stycznia 2014 r..
Zamieściliśmy bieżący Komunikat Sekretariatu ZG PZK.

15 stycznia 2014 r..
Zamieściliśmy bieżący Komunikat Sekretariatu ZG PZK.

8 stycznia 2014 r..
Zamieściliśmy bieżący Komunikat Sekretariatu ZG PZK.

1 stycznia 2014 r..
Zamieściliśmy bieżący Komunikat Sekretariatu ZG PZK.Archiwum aktualności 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące tego serwisu, oraz za informacje które będziemy mogli tutaj zamieścić z pożytkiem dla wszystkich Koleżanek i Kolegów.  Można je przesłać na adres sp3tyc@pzk.org.pl.

Strona ta powstała przy życzliwej pomocy firmy regdos.com, która udostępniła nam miejsce na swoich serwerach.