Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Poznański (OT 08)
61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82 pok. 336