Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 265

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej prezentowana jest lista kolejnych członków Oddziału, których wpłaty należnej składki członkowskiej PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021, wpłynęły w okresie od 11 do 15 stycznia br. na rachunek bankowy Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Tadeusz SP3SLT (wsp.), Jarosław SQ3TJD, Filip SP3CUF (ulg26), Paweł SP3NUR, Waldemar SQ3REI, Marek SP3LRM, Andrzej SP3EAT (tylko za I półrocze), Stanisław SP3FSM, Michał SQ3EPX, Damian SP3OL, Bartosz SP3LYR, Krzysztof SP3CQP, Władysław SP3FFR, Jakub SP3ST, Rafał SQ3JVA/SP3-19-032, Bogdan SP3DOG (ulg71), Artur SP3NYC, Adam SP3-08-143 (SWL), Sławomir SP3TYF, Przemysław SP3-08-140 (wsp.), Paweł SP3UQV, Marek SP3NUX, Jan SP3RAO (ulg71), Jacek SP3NUH, Andrzej SP3BP. Składki za I półrocze 2021 za Piotra SP3RAX i Tomasza SP3QDM zostały uiszczone ze środków dostępnych na rachunku Oddziału, a pochodzących od wpłat pozostałych członków Oddziału. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 14 stycznia 2021 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację, aplikując tym samym w poczet członków zwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Jakub SP3Q, słyszany także na pasmach pod znakiem SQ7JB. Tym samym w regulaminowym terminie, który już upłynął składki członkowskie PZK przynajmniej za pierwsze półrocze br. opłaciło blisko 70 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że wobec pozostałych członków, którzy nie opłacą należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, nastąpi utrata posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Ponawiam prośbę do klubów terenowych PZK wpisanych na ewidencję w naszym Oddziale o przesłanie do końca stycznia 2021 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2020"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak merytorycznego sprawozdania może zostać uznane za zaprzestanie działalności klubowej w ciągu ostatniego roku i zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu PZK będzie skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykreśleniu klubu z ewidencji prowadzonej przez Oddział, a także wnioskowaniem do władz PZK o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego. Ponadto kluby krótkofalarskie, w tym także kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa jest wyżej, znak wywoławczy klubu zostanie w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału