Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 45

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku mocą podjętej 14 grudnia ub.r. przez Zarząd Oddziału uchwały członkami nadzwyczajnymi PZK z jednoczesnym przyznaniem Licencji SWL zostali: Koleżanka Paulina SP3-08-152 i Koledzy: Jarosław SP3-08-151, Ryszard SP3-08-153 I Robert SP3-08-154. W imieniu Zarządu serdecznie witam całą czwórkę pośród naszej krótkofalarskiej rodziny z przynależnością do OT-08 PZK. W 2021 roku pomimo ograniczeń wynikających z pandemii czworo naszych kolegów zdało egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i troje z nich posiada już stosowne pozwolenie radiowe i przyznane znaki wywoławcze. Są to Koledzy: Kamil SP3WKW, Adam SP3ADM i Jakub SP3KW. Czwarty z kolegów - Stefan przystępując 17 grudnia ub.r. na sesji w Poznaniu po raz pierwszy do tego egzaminu po ukończeniu 85 roku życia (rocznik 1936) zdał go z wynikiem pozytywnym i jest najprawdopodobnie najstarszą osobą, która tego dokonała a teraz oczekuje na swoje pierwsze w życiu pozwolenie radiowe. Całej czwórce w imieniu Zarządu Oddziału serdecznie gratuluję. W grudniu ub.r. z powodów osobistych Kol. Andrzej SP3EAT przeniósł swoje dotychczasowe członkostwo w PZK z naszego Oddziału do OT-23 z siedzibą w Pile. 
15 stycznia 2022 roku mija termin opłacenia składek członkowskich za cały rok 2022 lub pierwsze półrocze. Do końca 2021 roku składki za rok 2022 wpłaciło 26 osób. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koleżanki i Koledzy: Artur SP3NYC, Damian SP3OL, Jarosław SP3-08-151, Paulina SP3-08-152, Ryszard SP3-08-153, Maciej SQ3NQL, Robert SP3-08-154, Tadeusz SP3FKY (ulg71), Zdzisław SQ3KNT (wsp), Raul SQ3DZO, Przemysław SP3-08-140, Filip SP3CUF (ulg26), Wojciech SP3IK, Przemysław SP3PS, Tadeusz SP3SLT (wsp), Artur SP3HUO, Robert SP3RAF, Tomasz SP3SX, Stefan SP3BPU (ulg71), Leszek SP3UQX, Kazimierz SO3F (wymagana dopłata 30 zł), Grzegorz SP3LAU, Piotr SP3UCW, Jakub SP3KW, Piotr SP3MKS i Robert SQ3NQD.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL powinny dostarczyć do 15 stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony druk "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. 

W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału