Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 54

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej prezentowana jest lista kolejnych 26 członków Oddziału, których wpłaty należnej składki członkowskiej PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022, wpłynęły w okresie od 10 do 14 stycznia br. na rachunek bankowy Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koleżanka i Koledzy: Radosław SP3-08-149, Stanisław SP3GCN, Michał SQ3EPX, Stanisław SQ3SHC, Dariusz SQ3AUP, Antoni SQ3XBC (ulg71), Zdzisław SP3FTA (ulg71), Rafał SQ3JVA (niedopłata 15 zł za I półrocze), Zbigniew SP3FPE (ulg71, nadpłata 30 zł), Andrzej SP3LYR, Andrzej SP3EJL (ulg71), Krzysztof SP3VA, Władysław SP3FFR (ulg71, nadpłata 30 zł), Radosław SP3VST, Kornel SP3SFS (ulg71), Krzysztof SP3CQP (ulg71), Stanisław SP3FSM, Mikołaj SP3JIY (ulg71), Bogdan SP3DOG (ulg71), Jakub SP3Q, Wojciech SP3-08-150, Andrzej SP3DRM, Irena SQ3CPC, Jacek SP3JB, Marek SP3LRM i Paweł SP3UQV. Tym samym w regulaminowym terminie, który już upłynął składki członkowskie PZK przynajmniej za pierwsze półrocze br. opłaciło ponad 61 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że wobec pozostałych członków, którzy nie opłacą należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, nastąpi utrata posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Ponawiam prośbę do klubów terenowych PZK wpisanych na ewidencję w naszym Oddziale o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak merytorycznego sprawozdania może zostać uznane za zaprzestanie działalności klubowej w ciągu ostatniego roku i zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu PZK będzie skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykreśleniu klubu z ewidencji prowadzonej przez Oddział, a także wnioskowaniem do władz PZK o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa jest wyżej, znak wywoławczy klubu zostanie w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału