Wiadomość

Na koniec lutego br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku, opłaciło ponad 86 % stanu ewidencyjnego Oddziału, i tak w okresie od 16 do 28 lutego br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez niżej wymienionych Kolegów: Michała SQ3MIS, Marka SP3NUX, Roberta SQ3AUV, Zbigniewa SP3HVZ (wspom.) i Sławomira SP3TYF. Przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnego półtorej miesięca, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
Dla przypomnienia składkę PZK wraz ze składką oddziałową za rok 2022 należy wpłacać na rachunek Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze

97 1600 1462 1873 2640 4000 0001

Kolega Stefan SP3-08-142 (rocznik 1936), o którym była już mowa na początku roku otrzymawszy z UKE przesyłkę ze swoim pierwszym upragnionym pozwoleniem radiowym kategorii pierwszej stał się członkiem zwyczajnym PZK i jest już aktywny na pasmach pod znakiem SP3SI.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.


W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Joomla templates by a4joomla