Wiadomość

Do 7 kwietnia br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku, opłaciło blisko 89 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 marca do 7 kwietnia na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów: Sylwestra SQ3GJE, Stefana SP3SI (ulg71) i Piotra SP3DGI. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 15 marca 2022 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację wraz z wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Dawid SP3-08-157. Przypominam spóźnialskim, że pozostał jeszcze tydzień, do przyszłego piątku 15 kwietnia na opłacenie składek. Dotyczy to 14 członków Oddziału, w tym 3 członków Zarządu. Po upływie statutowego terminu ww. osoby, które nie dokonają wymaganej wpłaty utracą status członka PZK, o czym stanowi § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Joomla templates by a4joomla