Wiadomość


W zorganizowanych po raz drugi z inicjatywy prezesa Oddziału Zawodach Poznańskich upamiętniających bohaterów Powstania Węgierskiego 1956 wzięło udział 101 stacji z trzech krajów, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa B (stacje poznańskie) - Piotr SP3MKS z wynikiem 573 pkt.

grupa D (stacje węgierskie) - Laszlo HA5OW z wynikiem 432 pkt.

grupa E (stacje pozostałe CW + SSB) - Piotr SO4P z wynikiem 533 pkt.

grupa F (stacje pozostałe SSB) - Waldemar SP8M z wynikiem 600 pkt.

grupa G (stacje nasłuchowe) - Klub Nasłuchowców SP9-31-044 z wynikiem 332 pkt.

natomiast poniżej prezentowane są dyplomy Laureatów tych zawodów, członków Oddziału Poznańskiego PZK.

Zawodom Poznańskim, jak i akcji dyplomowej AWARD 1956 po raz kolejny patronuje JE Ambasador Węgier w Polsce, która spotkała się z krótkofalowcami z klubu SP3PGR i osobiście podpisała przygotowane także w języku węgierskim dyplomy dla Laureatów zawodów, operatorów stacji węgierskich. Warto zaznaczyć, że taka wieloletnia międzynarodowa inicjatywa klubu SP3PGR upamiętniająca bohaterów wydarzeń 1956 roku i spotkania w ambasadzie Węgier są ewenementem w skali całego PZK, które notabene w bieżącym roku decyzją Prezydium ZG PZK odmówiło dofinansowania obu edycji Zawodów Poznańskich ze środków pochodzących z 1% OPP, a będących w dyspozycji władz stowarzyszenia. Skutkowało to podjęciem przez Zarząd Oddziału decyzji o zaprzestaniu dalszej organizacji Zawodów Poznańskich tylko z własnych środków i od 2022 roku ich organizacji podjął się, jak widać z powodzeniem Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR, który na przygotowanych dyplomach czy pucharach również dotyczących wielu innych organizowanych przez siebie przedsięwzięć z opisanych wyżej względów nie umieszcza już loga PZK.

    Niżej prezentowane są dyplomy i puchary dla zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych.

Wszystkim uczestnikom w imieniu Komisji oraz Organizatorów Zawodów, tj. Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i współpracujących krótkofalowców węgierskich z rejonu Budapesztu /BRASZ/ dziękuję za udział, a Laureatom serdecznie gratuluję uzyskanych wyników. Nagrody zostaną wysłane pocztą, a członkom Oddziału Poznańskiego PZK będą przekazane na najbliższym zebraniu lub są do odebrania podczas dyżurów w siedzibie Oddziału.

Jacek SP3JB
Manager Zawodów Poznańskich, obu edycji 2022


Podsumowanie i wyniki są dostępne także w pliku PDF.

Joomla templates by a4joomla