Wiadomość

 

Składki PZK wraz ze składką oddziałową za rok 2023 należy wpłacać na konto Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK prowadzone przez BGŻ BNP Paribas S.A.

97 1600 1462 1873 2640 4000 0001

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2023 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2023 - ewentualnie rodzaj wpłacanej składki bądź ulgi
SWL - członek nadzwyczajny
wsp - członek wspomagający
ulg20 - do 20 roku życia
ulg26 - uczący się do 26 roku życia
ulg71 - od 71 roku życia itp

Roczna składka oddziałowa na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:

  1. normalna 30,00
  2. ulgowa (dla osób poniżej 19 roku życia) 15,00

Wysokość rocznej składki PZK w 2023 roku (https://pzk.org.pl)

 Lp  Rodzaj składki - opis  zł
  1.  Składka wpisowa 0
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK

0    

Płatności sumy obu składek należy dokonać do 14 stycznia 2023 roku (1 półrocze i wpłata całości ) oraz do 14 lipca 2023 roku dla wpłat za drugie półrocze. W przypadku braku wymaganych danych, podania błędnych danych bądź wpłacenia niewłaściwej kwoty pieniądze  zostaną wstrzymane na koncie Oddziału do czasu skontaktowania się wpłacającego z Zarządem Oddziału.

W związku z zapowiedzią przez administrację Centrum Kultury "Zamek" ponad stuprocentowej podwyżki od 2023 roku czynszu za wynajmowany przez Oddział lokal 336 na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału temat konieczności podwyżki składki oddziałowej będzie zapewne jedną z omawianych wówczas spraw.

Prezes Zarządu Oddziału
Jacek Behrendt SP3JB

Joomla templates by a4joomla