Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1.Cel zawodów: 
- Upamiętnienie i uczczenie najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego Harcerzy z Szarych Szeregów,
- Promowanie idei Harcerstwa i patriotyzmu, 
- Aktywizacja radiostacji harcerskich indywidualnych i klubowych,
- Przypomnienie o zrywie Powstańczej Warszawy, 

2.Data zawodów: 
W wigilię odsłonięcia pomnika - 30 września 2015r; godzina 15.00 – 17.00 UTC ( 17,00 – 19,00 LOC ). 

3. Pasmo i emisje: Emisje SSB i CW 3,5 MHz, w segmentach zgodnych z Band Planem HF 

4. Wywołanie: 
CW – „Test" 
SSB - „Wywołanie w Zawodach Małego Powstańca". 

5. Raporty: 
- CW RST + nr QSO, 
- SSB RS + nr QSO. 
- Radiostacje organizatorów podają raport z literką „O", np.: - CW 599 001O, - SSB 59 001O. 
- Radiostacje Harcerskie z Chorągwi Stołecznej ZHP z literką „W", np.: - CW 599 001W, - SSB 59 001W. 
- Radiostacje czynnych harcerzy i instruktorów (*) podają raport z literką „H" np.: - CW 599 001H, - SSB 59 001H. 
(*- czynni harcerze i instruktorzy, z opłaconą składką członkowską ZHP ) 
- Pozostałe stacje RS + nr QSO, 

6. Punktacja: 
- QSO ze stacją organizatora – 25 pkt., 
- QSO z stacją Harcerskich Klubów Łączności nadającą z Warszawy – 15 pkt.,
- QSO ze stacja Harcerskich Klubów Łączności ZHP – 10 pkt. 
- QSO ze stacją harcerza lub instruktora - 5 pkt., 
- QSO z pozostałymi stacjami – 2 pkt., 

7. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO. Mnożnika nie stosuje się. 

8. Klasyfikacje: 
- GRUPA „A" – stacje indywidualne, 
- GRUPA „B" – stacje klubowe, 
- GRUPA „C" – stacje klubowe ZHP, 
- GRUPA „D" – stacje czynnych harcerzy i instruktorów, 
- GRUPA „E" – stacje SWL 
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana. Osiągnięte wyniki będą zaliczane do współzawodnictwa harcerskich stacji klubowych. 

U W A G A ! 
Nie będą zaliczane łączności z powodu: 
- przekroczenia obowiązującego band-planu, 
- źle odebranego znaku korespondenta ( zarówno nadawców jak i SWL ) 
- niezgodności grup kontrolnych, 
- brak potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
- brak logu korespondenta, 
- różnica czasu powyżej 5 min. 
- zachowania niegodnego krótkofalowca, harcerza, instruktora lub/i naruszenia zasad „ham spirit", 
W zawodach obowiązuje maksymalna moc nadajnika do 100 W.

9. Nasłuchy: 
Za nasłuch uważa się odbiór znaków obydwu korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Znak tej samej stacji może pojawić się w dzienniku tylko raz. Za każdy nasłuch – 2 pkt. Wynik końcowy – suma punktów za QSO ( tak jak dla nadawców ). 

10. Dzienniki zwodów: 
Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 października 2015 r, umieszczając w nazwie pliku znak ( np.: SP5ZHJ.cbr ) oraz w nagłówku znak i grupę kontrolną (np.: SP5ZHJ/C). Po wymienionym terminie nadesłane dzienniki będą brane tylko do kontroli. Wyniki końcowe zostaną opublikowane do dnia 31 grudnia 2015r. w prasie krótkofalarskiej oraz na stronach internetowych ZHP. Otrzymanie dziennika zawodów zostanie potwierdzone każdorazowo informacją wysłaną przez pocztę elektroniczną na adres, z którego został wysłany lub inny wskazany. 

Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się program kol. MarkaSP7DQR - DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl 

11. Nagrody:
- za I miejsca w każdej grupie: Statuetka Małego Powstańca + dyplom; 
- za miejsca od 2 do 3 w każdej grupie: dyplom laureata zawodów. 
- pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom uczestnika ( e-Dyplom jako plik PDF do samodzielnego wydrukowania). 
- dla najmłodszego uczestnika zawodów – Statuetka Małego Powstańca i dyplom -  przy wysyłaniu logu rposzę podać w treści maila datę urodzin ( np.: SP5ZHJ/C, 1 stycznia 2010 ).

12. Komisja zawodów: 
- dh Włodek Biczysko -SP5VIW 
- phm Piotr "Broda" Stanisławski SQ5JRC 
- Przedstawiciel Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP 
Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.//lacznosc.zhp.pl » Zawody harcerskie » Zawody o Statuetkę Małego Powstańca

Joomla templates by a4joomla