Wiadomość

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostaną ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia będą okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwolą ocenić skuteczność nowych procedury prowadzenia łączności kryzysowej. Krótkofalowcy tego dnia będą musieli zmierzyć się z wiatrem osiągającym prędkość do 180 km/h, potężnym opadem śniegu oraz temperaturą powietrza poniżej -15 °C. Wiele miejscowości i wiosek zostanie odciętych od prądu, ludzie pozbawieni żywności i wody będą potrzebowali pomocy krótkofalowców, aby przekazać informacje do najbliższych instytucji oraz organizacji.

Członkowie klubu SP3PWL podejmą się współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Wolsztyńska stacja sztabowa będzie zlokalizowana w Państwowej Straży Pożarnej. 

 Data: 19 grudnia 2015 r. godz. 1500 UTC -> 1600 (1600 -> 1700 czasu lokalnego),

Cele:

 • Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej,
 • Skuteczne przekazywanie depeszy pomiędzy sieciami,
 • Ocena skuteczności nowych procedur,
 • Uściślenie współpracy z lokalnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego,

Zagrożenia:

 • Spadek temperatury poniżej -20*C,
 • Wiatr osiągający prędkość do 180 km/h,
 • Gwałtowny przyrost pokrywy śnieżnej,
 • Wystąpienie burzy śnieżnej,

Przykładowe skutki:

 • Zerwane linie energetyczne,
 • Nieprzejezdne drogi,
 • Uszkodzone budynki,

Harmonogram*:

Godz. 1530-1540

Koordynatorzy Amatorskich Sieci Ratunkowych potwierdzają swoją obecność na częstotliwości (+/-3760 kHz lub 7110 kHz) Sieci Taktycznej, odpowiadając na wywołanie osoby pełniącej dyżur Net Control.

Godz. 1540-1550

Następuję podział na 3 sieci: „Północ”, „Centrum” oraz „Południe” – każda z 3 sieci ma Operatora Sieci (Net Control) oraz 2 osoby wspierające dla zapewnienia swobodnego przepływu informacji.

Godz. 1550-1600

Po potwierdzeniu częstotliwości Operatorzy Sieci prowadzą wywołania:

„Tutaj <znak> Net Control Północ dla stacji z okręgu 1, 2 i 4. Jestem gotowy do odbierania raportów.” 

 • „Północ” okręg 1, 2 i 4,
 • „Centrum” okręg 3, 5 i 7,
 • „Południe” okręg 6, 8 i 9,

UWAGA: Operator Sieci nie może zmieniać częstotliwości. W przypadku wiadomości do innego okręgu ma do dyspozycji operatora wspierającego nr 1. Do komunikacji z siecią taktyczną ma operatora wspierającego nr 2.

Godz. 1600-1700

Krótkofalowcy wyszukują odpowiednie stacje dla ich okręgu, następnie uczestniczą w nich aktywnie wspomagając działanie sieci.

Należy podawać wymyślone wiadomości, które odpowiadają lokalnym zagrożeniom i ich skutkom.

Godz. 1700-1715

Na częstotliwości Sieci Taktycznej (+/-3760 kHz lub 7110 kHz) następuje podsumowanie ćwiczeń.

*Godziny podane w czasie lokalnym

Formuła depeszy:

A: „Net Control, Net control tutaj <znak> mam wiadomość”

B: „<znak> jestem gotowy do odbioru”

A: „Wiadomość (Emergency/Priority/Rutine) od X do Z następującej treści: <treść_depeszy>”

Emergency – wiadomość o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia, przykład:
„W miejscowości X znaleziono nieprzytomną osobę, potrzebna pomoc medyczna”,

Priority – wiadomość priorytetowa, przykład:
„Prośba o wysłanie żywności i wody do miejscowości A”

Rutine– wiadomość rutynowa, przykład:
„Droga z miejscowości A do miejscowości B jest już przejezdna”,

Poszczególne zadania:

Operator Sieci (Net Control):

 • Odbiera wiadomości,
 • Utrzymuje kontakt z odpowiednimi instytucjami i organizacji,
 • Pilnuje porządku na częstotliwości sieci,

Operator wspierający nr 1:

 • Wspomaga Operatora Sieci przy odbieraniu wiadomości,
 • Jest gotowy do pełnienia funkcji Net Control w przypadku zamilknięcia Operatora Sieci,
 • W razie potrzeby przekazuje wiadomości do innych sieci,

Operator wspierający nr 2:

 • Wspomaga Operatora Sieci przy odbieraniu wiadomości,
 • W razie potrzeby przekazuje wiadomości do sieci taktycznej,

Operatorzy lokalni:

Krótkofalowcy, którzy mają możliwość pracy na KF oraz 2m/70 cm odnajdują najbliższy przemiennik i pełnią funkcję operatora lokalnego informując o tym fakcie odpowiednią sieć. W przypadku braku przemiennika (lub jego niesprawności) należy przeprowadzić wywołanie na częstotliwości 145.500 MHz:

„Tutaj <znak> w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Jestem gotowy do odbierania raportów.”

Odebrane wiadomości z pasm 2m/70cm należy przekazać do odpowiednich sieci.

Joomla templates by a4joomla