Drukuj
Kategoria: SPORTOWE
Odsłony: 973

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 
2. Cele: 1. Uczczenie pamięci Kazimierza Raszewskiego - wielkiego patrioty, powstańca wielkopolskiego i śląskiego, 
 
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, generała Wojska Polskiego II RP, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII
 
z siedzibą w Poznaniu, działacza i społecznika, w nawiązaniu do 75. rocznicy śmierci Generała będącego 
 
również patronem poznańskiego Gimnazjum Nr 1 (14.01.1941). 
 
2. Aktywizacja krótkofalowców - kadręzawodową i pracowników wojska, w tym również weteranów, emerytówi rencistów.
 
3. Podniesienie umiejętności operatorskich, głównie wśród młodzieży zainteresowanej krótkofalarstwem.
 
4. Zapoznanie z działalnością klubu SP3PGR, jedynego klubu krótkofalarskiego Polskiego Związku Krótko-
falowców prowadzącego zajęcia dla młodzieży na terenie placówek oświatowych miasta Poznania.
 
3. Uczestnicy: licencjonowane stacje krajowe, zagraniczne indywidualne i klubowe oraz nasłuchowcy, z użyciem jednego
 
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W. Wszyscy uczestnicy muszą swoje 
 
łączności (nasłuchy) przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać
 
Organizatorowi swój log do klasyfikacji. Niespełnienie tych warunków będzie powodem dyskwalifikacji.
 
Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band.
 
4. Pasma i emisja: 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz i 28 MHz emisją SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band 
 
5. Termin: od 4.01.2016 0:00 UTC do 17.01.2016 23:59 UTC. Uczestnicy podają „wywołanie w Konkursie Generalskim”.
 
6. Klasyfikacja: A – stacje indywidualne, B – stacje klubowe, C – stacje „wojskowe”, podające po raporcie RS literę „Z”,
 
7. Punktacja: - QSO ze stacją klubową Organizatora SNØGKR – 20 pkt.,
 
 - QSO z pozostałymi klubowymi lub indywidualnymi stacjami Organizatora – 10 pkt.,
 
 - QSO ze stacją, której operatorem jest żołnierz zawodowy /weteran, emeryt,
 
Uwaga: Można powtarzaćQSO z daną stacją w kolejnych dniach Konkursulub w danym dniu na innym, regulaminowym paśmie.
 
Mnożniki o wartości 1 będą przyznawane jednokrotnie na każdym paśmie przez Organizatora za:
 
 D – stacje zagraniczne lub SP nadające spoza granic kraju, E – stacje Organizatora, F – SWLs.
 
 rencista wojskowy/ bądź pracownik Sił Zbrojnych RP /państwa NATO/ – 5 pkt.,
 
 - QSO z pozostałymi stacjami – 2 pkt.
 
- QSO przeprowadzone z miejscowości bądź powiatu na terenie kraju, związanych z osobą Generała 
 
Kazimierza Raszewskiego, za każdy kolejny powiat zgodnie z poniższym wykazem:
 
- woj. wielkopolskie (m. Poznań – PX, powiat kościański – ON),
 
- woj. śląskie (powiat raciborski – RC),
 
- woj. opolskie (powiaty: głubczycki – GY, nyski – NF, prudnicki – PJ),
 
- woj. dolnośląskie (powiaty: bolesławiecki – BE, lwówecki – LF, oławski – OA).
 
 Stacje pracujące z ww. powiatów są pozostałymi stacjami Organizatora, o których już wspomniano wyżej.
 
- QSO ze stacją zagraniczną, za każdy kolejny kraj.
 
o grupę kontrolną stanowiącą litery właściwego powiatu. W przypadku QSO za 5 pkt. /lub 15 pkt. jako suma 10+5 pkt./
 
Uczestnik zobowiązany jest podać w dzienniku po raporcie RS również dodatkowo grupę kontrolną „Z”.
 
Uwagi: W przypadku Uczestnika pracującego z terenu jednego z ww. powiatów jego raport RS powinien być uzupełniony 
 
Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy
 
kontrolne oraz pasmo, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika 
 
nasłuchowca). Uczestnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO nie zostaną sklasyfikowani, a ich logi zostaną użyte tylko 
 
do kontroli (CHECKLOG). Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie. Decyzje Komisji pod przewodnictwem 
 
Jacka Behrendta SQ3OPM są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 
8. Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma uzyskanych mnożników.
 
Uwaga: Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
 
9. Nagrody: za miejsca od 1 do 3 – puchar i dyplom, za miejsca od 4 do 6 – dyplom. Pozostali Uczestnicy, niezależnie od 
 
zajętego miejsca zostaną uhonorowani przez Organizatora dyplomem w wersji elektronicznej występującym w jednym
 
z trzech stopni, za uzyskanie odpowiednio 300, 450 i 600 pkt. - dla stacji polskich bądź 150, 200 i 300 pkt. - dla stacji 
 
spoza SP i przeprowadzą wymagane przynajmniej jedno QSO ze stacją Organizatora SNØGKR.
 
10. Dzienniki w formie papierowej proszę wysłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 87, Szkolny Klub Krótkofalowców
 
SP3PGR, ul. Leszka 42, 61-062 Poznań lub w preferowanej formie elektronicznej w formacie cabrillo na adres: 
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Stacja podająca jako grupę kontrolną literę „Z” powinna w dzienniku określić swój aktualny bądź
 
przeszły związek z wojskiem. Termin nadsyłania logów upływa 24.01.2016 /decyduje data stempla pocztowego/.
 
11. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród nastąpi podczas uroczystości szkolnej tuż po feriach zimowych.
 
Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie poznańskich szkół http://sp87.poznan.pl i http://e-zsopoznan.pl
 
oraz portalach i prasie krótkofalarskiej.