Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 884

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Treść komunikatu

1. Sprawy członkowskie – nowi członkowie PZK w Oddziale

Członkiem zwyczajnym PZK, z przynależnością do naszego Oddziału zostało

sześciu nowych kolegów: Stefan Góralczyk SP3JVA, Dariusz Skowroński SP3TLJ,

Mikołaj Sztuder SP3RAO, Leszek Baranowski SP3UQX, Tomasz Strawczyński

SQ3TSM oraz Stanisław Pełeszuk SP3FSM. Serdecznie witamy w naszym gronie!

Przypomnijmy, że w sumie od 1 stycznia br. nasze szeregi zasiliło 10 nowych członków.

2. Sprawy członkowskie – składki członkowskie na 2016 rok

Składki członkowskie na rok 2016, w stosunku do roku 2015 nie uległy zmianie.

Nowy numer rachunku i szczegółowe dane dotyczące wysokości należnych składek

dostępne są na oddziałowej stronie www. Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu

swojego znaku oraz za jaki okres dotyczy wpłacana składka. Na chwilę obecną

należną składkę opłaciły 132 osoby. Przypominamy, że w najbliższy piątek 15 kwietnia

mija trzymiesięczny statutowy okres zwłoki na opłacenie składki członkowskiej za rok

bieżący. Po tym okresie następuje utrata członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców

i będzie konieczne przy wyrażeniu dalszego bycia członkiem naszego stowarzyszenia

niejako ponowne zapisanie się i uiszczenie tzw. opłaty wpisowej. Tej czynności nie

dokonało jeszcze 16 członków będących w ewidencji Oddziału na dzień 31.12.2015 roku.

Apelujemy o dokonanie wpłat gdyż dla spóźnialskich zostały ostatnie cztery dni.

Przypominamy również o upływie terminu zgłoszenia klubów, które pragną być w 2016

roku obsługiwane w zakresie wymiany kart QSL. Stosowne zgłoszenie dostarczyły

na chwilę obecną kluby: SP3ZAC, SP3PGR, SP3PSM, SN3PPW, SP3POZ,

SP3ZAT, SP3YDE, SP3KYY, SP3PET i SP3YOR.

3. Z życia klubów – podsumowania ogólnopolskich konkursów i zawodów

16 lutego br. Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC zorganizował kolejną

edycję ogólnopolskich zawodów „Dzień Myśli Braterskiej”. Organizator otrzymał

86 zgłoszeń, a w poszczególnych kategoriach zwyciężyli operatorzy stacji:

SP9ZKN, SP4KHM, SP3MEP, SQ3TGO, SP4AWE i SP7-003-24. Stosowne

dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostały

wysłane pocztą.

29 lutego br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego odbyła się

uroczystość podsumowująca projekt „Generał Kazimierz Raszewski – oficer

kawalerii Armii Wielkopolskiej”, w ramach którego m.in. uczniowie tej szkoły

członkowie Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR noszącego imię gen. broni

Kazimierza Raszewskiego zorganizowali w okresie od 4 do 17 stycznia szóstą

edycję Międzynarodowego Konkursu Generalskiego. Do organizatora wpłynęło

48 zgłoszeń, a zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali operatorzy

stacji: SP3SFS, SP9KJU, SP3GCN, DL/SP1FM oraz SP9MDY. Impreza objęta

była po raz kolejny staraniem organizatora patronatem honorowym ministra Pawła

Solocha z Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

a ufundowany przez niego okazały kryształowy puchar z rąk płk. Jacentego Górala

odebrał nasz Kolega Stanisław SP3GCN. Wśród stacji indywidualnych triumfował

inny nasz Kolega Kornel SP3SFS, a młodzi krótkofalowcy spod znaku SP3PGR

zostali uhonorowani przez płk. Zdzisława Małkowskiego Szefa Wojewódzkiego

Sztabu Wojskowego w Poznaniu okazałym pucharem za zajęcie trzeciego miejsca

w kategorii stacji organizatora. Wśród gości tej uroczystości oprócz nagrodzonych

krótkofalowców byli także koledzy prezes, wiceprezes i przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Oddziału. Organizację Konkursu współfinansował także Oddział

Poznański PZK, zgodnie z podjętą w grudniu 2015 roku uchwałą na kwotę 250 zł.

Serdecznie gratulujemy obu klubom organizatorom przedsięwzięć ujętych w tegorocznym

Kalendarzu Zawodów Krajowych PZK za zorganizowanie tych imprez, a zwycięzcom

i nagrodzonym życzymy kolejnych sukcesów!

4. Z życia klubów – kolejna impreza w ramach programu Radio Reaktywacja

31 marca z inicjatywy kolegi Krzysztofa SP3WXI, przy współudziale Zbyszka

SP3RNY, Marcina SQ3LMK i Jacka SQ3OPM odbyło się kolejne spotkanie

z harcerzami 18 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej prowadzone w ramach programu

rozwoju radiokomunikacji amatorskiej Radio Reaktywacja. Przypomnijmy, poprzednie

spotkanie z udziałem Krzysztofa SP3WXI, Zbyszka SP3RNY i Jacka SQ3OPM

miało miejsce 24 listopada ubiegłego roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 87 w Poznaniu,

a na te marcowe gościny udzielił proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła na

Spławiu. Największe emocje podczas obu spotkań prezentujących harcerzom

nasze hobby stanowiła możliwość przeprowadzenia przez nich pierwszych QSO.

Po spotkaniu umówiono się na kolejne, ale zorganizowane już w warunkach terenowych.

5. Z życia oddziału – sprawy bieżące i komunikaty

Przypominamy, że przez cały kwiecień krótkofalowcy i Polski Związek Krótkofalowców

jest organizatorem akcji radiowej „1050 rocznica Chrztu Polski na falach eteru

amatorskiego radia”, w ramach której pośród 30 stacji organizatora pracują także

trzy stacje, obsługiwane przez członków naszego Oddziału. Są to stacje klubowe

klubów SP3PGR (znak wywoławczy SN1050CP), SP3ZAC (znak wywoławczy

SN966CHP) i indywidualna SP3DG (znak wywoławczy SN1050DG). Serdecznie

zapraszamy do przyłączenia się do tej akcji i zdobycia stosownego dyplomu.

W pierwszy weekend kwietnia miała miejsce kolejna edycja rozgrywanych od 1933

roku zawodów SP DX Contest. Dziękujemy za udział członków naszego Oddziału

w tej prestiżowej krótkofalarskiej imprezie. Wyniki prowadzonego od 2011 roku

współzawodnictwa Oddziałów terenowych PZK poznamy po upływie terminu

nadsyłania logów i wykonanej pracy przez Komisję Zawodów.

W minioną sobotę 9 kwietnia miało miejsce w Warszawie posiedzenie Zarządu

Głównego PZK, na którym był obecny nasz przedstawiciel w tym gremium kolega

wiceprezes Oddziału Paweł SP3OKA oraz z racji pełnionych funkcji koledzy

Bogdan SP3IQ oraz Andrzej SP3TYC. Relacja z tego posiedzenia zostanie

przedstawiona w kolejnym komunikacie, który zostanie wyjątkowo nadany w trzeci

poniedziałek miesiąca, tj. 16 maja. Podyktowane to jest faktem, że we wtorek

10 maja odbędzie się drugie zaplanowane w tym roku posiedzenie Zarządu

Oddziału, którego przebieg Zarząd Oddziału pragnie przedstawić jeszcze

w majowym komunikacie. W związku z tym posiedzeniem członkowie Oddziału

i inne osoby pragnące złożyć do władz Oddziału jakiekolwiek sprawy i wnioski

proszone są o dokonanie tej czynności pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną

lub poprzez osobistą wizytę w siedzibie Zarządu Oddziału.

Koniec Komunikatu Nr 2/2016 (37) Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK

z dnia 11 kwietnia 2016 roku.

Komunikat nadał Kolega Bogdan SP3IQ o godz. 21:00-21:13, a po komunikacie zgłosili się operatorzy

stacji: SP3WSK, SP3DJS, SO3AK, SP3IK, SP3JXB, SP3AFO, SP3SP, SP3JIY, SQ3TSM, SP3AIR, SP3LAU,

SP3OKA. Kolega Grzegorz SO3AK poruszył sprawę odwiedzin członków Zarządu w klubach krótkofalarskich

niekoniecznie tylko PZK-owskich, odpowiedzi udzielił wiceprezes Paweł SP3OKA, że pomysł jest ciekawy i inicjatywa

godna uwagi służąca wymianie doświadczeń i konsolidacji środowiska, a po otrzymaniu informacji czy zaproszenia

chętnie przedstawiciele Zarządu przybędą na takie spotkanie. Marian SP3AFO poinformował o organizowanych

spotkaniach w klubie Korona na Piątkowie. Ostatnie zorganizowane ze Zbyszkiem SP3MST z udziałem 9 osób

poświęcone było łączności satelitarnej. Najbliższe spotkanie zaplanowane na maj oprócz prelekcji połączone

będzie z mini giełdą. Dokładny termin będzie podany w późniejszym terminie, m.in. poprzez radiowe spotkania

na wolnym mikrofonie. Wymianę informacji i dyskusję zakończono o godz. 21:37.