Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 489

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacja o Walnym Zebraniu Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

 

 

Na podstawie § 35 pkt 4b i 5 Statutu PZK Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK mocą podjętej w dniu 7 lutego 2017 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 3 zwołuje na dzień 19 marca 2017 roku Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PZK w Sali Audiowizualnej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, przy ul. św. Marcina 80/82 (II piętro). Pierwszy termin Zebrania to godz. 9:30. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 19 marca 2017 roku o godzinie 10:00, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK za okres 2015-2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PZK za kadencję 2015-2017.
7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
8. Podjęcie uchwał poprzez głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK za lata 2015-2017, bilansu i sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2016 oraz budżetu Oddziału na rok 2017.
9. Wystąpienia gości, dyskusja.
10. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM