Wiadomość

 

W określonym Statutem PZK granicznym terminie do 15 kwietnia składek członkowskich za pierwsze półrocze lub cały rok 2023 nie opłaciło dziewięciu członków Oddziału (w tym także jeden członek Komisji Rewizyjnej), którzy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, po resecie bazy OSEC zapewne utracą status członka PZK. W okresie od 1 do 14 kwietnia na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Koleżankę i Kolegów: Filipa SP3CUF (ulg26), Zbigniewa SP3MZ (brak składki oddziałowej), Grzegorza SP3VZY, Franciszka SP3-08-134, Przemysława SP3MAX, Łukasza SP3MAJ (ulg20), Marcina SP3LOL (ulg20), Krzysztofa SP3WXI, Marty SQ3KPI (ulg20), Gracjana SP3GB, Jacka SPNUH i Leszka SP3UQX. Tym samym należne składki w określonym przez Statut PZK terminie opłaciło blisko 93 % dotychczasowych członków Oddziału.

Jacek SP3JB, prezes Oddziału

P.S.
W dniu 20 kwietnia na rachunek bankowy Oddziału wpłynęły jeszcze należne za 2023 rok składki od Kol. Zbigniewa SP3MYU (ulg71).

 

 

W marcu 2023 roku składek członkowskich za 2023 rok nie wpłacił żaden z członków Oddziału. Zatem na koniec marca czynności tej dokonało bez zmian w stosunku do końca lutego blisko 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że termin płatności składek za I półrocze lub cały 2023 rok minął 15 stycznia 2023 roku, ale Statut PZK dopuszcza dla spóźnialskich wydłużenie tego terminu o kolejne 3 miesiące. Po tym terminie dotychczasowi członkowie Oddziału, którzy nie dokonają należnej wpłaty składek utracą status członka PZK, o czym stanowi § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK. Zatem dla spóźnialskich zostały jeszcze dwa tygodnie aby dokonać płatności wymaganych tegorocznych składek, oddziałowej i członkowskiej PZK.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia (ważne w przypadku składki ulgowej) proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

 

W lutym 2023 roku składki członkowskie za 2023 rok wpłacili kolejni niżej wymienieni członkowie Oddziału i na koniec lutego czynności tej dokonało blisko 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Wojciech SP3AYZ, Piotr SP3MKS, Zenon SP3FGR (ulg71, brak płatności składki oddziałowej), Jakub SP3ST, Robert SQ3AUV, Olgierd SQ3SWF, Michał SQ3MIS, Mariusz SP3-08-156, Jakub SP3Q i Wojciech SP3-08-150. Przypominam, że termin płatności składek za I półrocze lub cały 2023 rok minął 15 stycznia 2023 roku, ale Statut PZK dopuszcza dla spóźnialskich wydłużenie tego terminu o kolejne 3 miesiące. Po tym terminie dotychczasowi członkowie Oddziału, którzy nie dokonają należnej wpłaty składek utracą status członka PZK, o czym stanowi § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia (ważne w przypadku składki ulgowej) proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

 

W terminie od 23 do 31 stycznia 2023 składki członkowskie za 2023 rok wpłacili kolejni niżej wymienieni członkowie Oddziału i na koniec stycznia czynności tej dokonało blisko 75 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Bartosz SQ3JVC, Przemysław SP3-08-140, Sławomir SP3TYF, Mariusz SP3CY, Sławomir SQ3TGX, Paweł SP3SC, Robert SP3-08-154, Artemiusz SP3LOZ i najstarszy, a zarazem bardzo aktywny na pasmach członek naszego Oddziału Stefan SP3SI (ulg71). Przypominam, że termin płatności składek za I półrocze lub cały 2023 rok minął 15 stycznia 2023 roku, ale Statut PZK dopuszcza dla spóźnialskich wydłużenie tego terminu o kolejne 3 miesiące. Po tym terminie dotychczasowi członkowie Oddziału, którzy nie dokonają należnej wpłaty składek utracą status członka PZK, o czym stanowi § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia (ważne w przypadku składki ulgowej) proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Joomla templates by a4joomla