Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W zorganizowanych 22 czerwca 2019 przez OT-08 PZK Zawodach Poznańskich, pośród uczestniczących w nich stacji do organizatora wpłynęły logi od 43 stacji, w tym jednej stacji nasłuchowej i w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych są to:
 
Grupa A (stacje poznańskie):
SN1956PPC, SO3AK, SP3JXB, SP3KPH, SQ3KNT, SQ3MZ.
 
 
Grupa B (stacje klubowe):
SO5O, SP4KHM, SP7PGK, SP9KJU, SP9ZBR, SP9ZHC.
 
Grupa C (stacje indywidualne):
3Z3AHK, SN15UE, SN9MT, SN9S, SO5MAX, SP1AEN, SP1NQN, SP2GUC, SP2MKI, SP3OKS, SP4HHI, SP4JSJ, SP5ES, SP5GNI, SP6MN, SP8HWM, SP9CCA, SP9WZO, SQ1NXO, SQ2DYF, SQ3LMY, SQ5ABG, SQ5AKY, SQ5IRH, SQ7CGN, SQ8PIW, SQ9CWO, SQ9EDZ, SQ9ITA, SQ9KWY.
 
Grupa D (stacje nasłuchowe):
SP7-003-24.
 
 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

czerwiec1956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin
 
1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie
uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami,
podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja
środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82,
pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie,
a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego
nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż
jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić
w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2019 roku przypada to w dniu 22 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC.
Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza
się łączności cross-band i cross-mode.
6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
 
7. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/
B – stacje klubowe /MO/
C – stacje indywidualne /SO/
D – stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co
najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do
kontroli (CHECKLOG).
8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PPC (via SP3PGR) i stacja SP3KPH podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP
(w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym
wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie
swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności
czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościową SN1956PPC lub stacją SP3KPH (litera O w grupie kontrolnej) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) – 3 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt
10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami:
okolicznościową SN1956PPC (O), SP3KPH (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego
(PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie
od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą
miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników
zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej
podanych zasad.
11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy
nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach
(plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej.
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych
i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału
Poznańskiego PZK http://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku
wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony
w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2019 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie
e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony
na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej
terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów
oraz na portalu PZK do końca czerwca 2019 roku.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów.
Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji
zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 
 
 
 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po ostatnim Walnym Zebraniu Członków Oddziału Poznańskiego PZK, z początkiem kadencji 2019-2023 Zarząd Oddziału dokonał zmiany w terminach dyżurów członków Zarządu pełnionych w siedzibie Oddziału mieszczącej się w Centrum Kultury "Zamek" pok. 336, tożsamych z czasem dostępności do Oddziałowego Biura QSL.

Są to parzyste czwartki każdego miesiąca, także miesięcy letnich, poza dniami świątecznymi. Dyżury pełnią w godzinach od 17:00 do 19:00

w drugi czwartek prezes Oddziału, kol. Jacek SQ3OPM,

w czwarty czwartek wiceprezes Oddziału, kol. Paweł SP3OKA.

Managerowie Oddziałowego Biura QSL zapraszają zainteresowane osoby do odbioru i wysyłki kart QSL w podanych wyżej terminach.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK serdecznie zaprasza w najbliższą sobotę 25 maja wszystkich
krótkofalowców zrzeszonych, szczególnie członków Oddziału Poznańskiego (przedstawiciele innych Oddziałów
też będą mile widziani) i niezrzeszonych wraz z rodzinami, a także sympatyków naszego hobby na lotnisko Aeroklubu
Poznańskiego w Kąkolewie koło Grodziska Wielkopolskiego do udziału w spotkaniu miłośników radiokomunikacji
amatorskiej organizowane w ramach Pikniku i Pokazów lotniczych z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu
Polskiego w Poznaniu.

Dla wszystkich przybyłych czeka moc atrakcji, zgodnie z poniższym harmonogramem:
12:00 - rozpoczęcie pikniku: występy lokalnych atrakcji artystycznych, stoiska i animacje dla dzieci i dorosłych,
pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, strażackiego i wiele innych atrakcji!
15:00 - uroczyste otwarcie pikniku i pokazów lotniczych: wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie sztandaru
dla Aeroklubu Poznańskiego.
11:00 – 16:00 loty widokowe dla publiczności.
16:00 - rozpoczęcie pokazów lotniczych: skoki spadochronowe z flagami, pokazy motolotni, przelot samolotów
Fokker D VII, pokaz zespołu # AT 3, Grupy Akrobacyjnej ŻELAZNY oraz samolotu wielozadaniowego F16.

19:00 - koniec pokazów lotniczych.


Stacja radiowa Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda” SP3ZAC będzie na miejscu pracować pod znakiem
okolicznościowym SN100AP (pasma KF i UKF 145.500).
Przy rejestracji wszystkich przybyłych krótkofalowców, czynnej od godz. 10:30 wydawane będą bezpłatne
talony na catering, a o godz. 13:00 pośród uczestników spotkania będą losowane bilety na przelot samolotem AN-2.

 

W imieniu Zarządu Oddziału
Jacek Behrendt SQ3OPM

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie § 35 pkt 4a i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański mocą podjętej w dniu 12 lutego 2019 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 1 zwołuje na dzień 24 marca 2019 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Poznańskiego PZK w Osiedlowym Klubie „Korona” w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego pawilon 104. Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 12:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 24 marca 2019 roku o godzinie 12:30, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za okres 2015-2019.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za kadencję 2015-2019
z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Zarządu Oddziału.

7. Podjęcie przez Walne Zebranie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału, udzielenia poszczególnych członkom Zarządu Oddziału absolutorium, przyjęcia sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2018, budżetu Oddziału na rok 2019 oraz statutu PZK uchwalonego przez XXIII NKZD PZK w dniu 21 kwietnia 2018 roku.

8. Wybór członków Zarządu Oddziału, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023 oraz ich zastępców.

9. Ukonstytuowanie się składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wskazanie przez Zarząd Oddziału przedstawiciela Oddziału w Zarządzie Głównym PZK.

10. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2019-2023 i ich zastępców.

11. Wystąpienia gości, dyskusja.

12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SQ3OPM

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Składkę oddziałową oraz PZK należy wpłacać na :

Konto Oddziału Terenowego PZK 08 
BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku:
97 1600 1462 1873 2640 4000 0001.

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2016 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2016 - ewentualnie rodzaj ulgi   

ulg26 - uczący się do 26 roku życia

ulg71 Wiek powyżej 71 roku życia itp

 

Termin wpłat składek zgodnie z regulaminem składkowym upływa 15 stycznia (1 półrocze i wpłata całości ) oraz 15 lipca wpłata za drugie półrocze

 

Link do regulaminu składkowego PZK 

https://pzk.org.pl/download/public/regulaminy/Regulamin_oplacania_skladek_PZK.pdf

 

Przekazał 

Skarbnik OT 08

Krzysztof SP3WXI

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla