Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Składki PZK wraz ze składką oddziałową za rok 2021 należy wpłacać na konto Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK prowadzone przez BGŻ BNP Paribas S.A.

97 1600 1462 1873 2640 4000 0001

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2021 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2021 - ewentualnie rodzaj wpłacanej składki bądź ulgi
SWL - członek nadzwyczajny
wsp - członek wspomagający
ulg20 - do 20 roku życia
ulg26 - uczący się do 26 roku życia
ulg71 - od 71 roku życia itp

Wysokość rocznej składki PZK w 2021 roku (https://pzk.org.pl)

 Lp  Rodzaj składki - opis  zł
  1.  Składka wpisowa 0
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK

0    

Roczna składka oddziałowa na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:

  1. normalna 30,00 zł
  2. ulgowa (dla osób poniżej 19 roku życia) 15,00 zł

Płatności sumy ww. składek należy dokonać do 14 stycznia 2021 roku (1 półrocze i wpłata całości ) oraz do 14 lipca 2021 roku dla wpłat za drugie półrocze. W przypadku braku wymaganych danych, podania błędnych danych bądź wpłacenia niewłaściwej kwoty pieniądze  zostaną wstrzymane na koncie Oddziału do czasu skontaktowania się wpłacającego z Zarządem Oddziału.

Z upoważnienia Zarządu Oddziału

Skarbnik OT-08

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Zarząd Główny PZK mocą podjętej w trybie głosowania elektronicznego uchwały nr 662/220/1/E zwołał na dzień 12 grudnia 2020 roku godz. 10:00 XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK w trybie zdalnym. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz.695, 1086) w art. 10 ust. 1b, w przypadku organizacji posiedzenia władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku XXVI KZD PZK) zobowiązuje podać ten fakt w wysyłanym delegatom zawiadomieniu, z przedstawieniem dokładnego sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Natomiast Statut PZK w art. 14 ust. 12 obliguje Prezydium ZG PZK do wysłania zawiadomień na conajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. Niestety jako delegat Oddziału Poznańskiego PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, podobnie jak i pozostali delegaci nie otrzymałem w wyżej podanym terminie określonych w ustawie PoS informacji. Tym samym zawiadomiłem w wystosowanym na adres Sekretariatu ZG PZK oświadczeniu, że nie mogę podpisać otrzymanego druku "Zgoda Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK" przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście poprzez wysłane oświadczenie w żaden sposób nie zrzekam się posiadanego wolą członków Oddziału mandatu delegata. Tym samym nie ma miejsca żadna z przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 Statutu PZK dotyczących wygaśnięcia, w tym przypadku mojego mandatu delegata.

 
Jacek SP3JB
Prezes Oddziału, delegat OT-08 PZK na KZDOcena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi od soboty obostrzeniami przynależnymi strefie czerwonej, w której znajduje się miasto Poznań i powiat poznański oraz mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, dotychczasowe dyżury członków Zarządu Oddziału pełnione w pok. 336 Centrum Kultury "Zamek" w godzinach między 17:00 a 19:00 w parzyste czwartki każdego miesiąca (poza świętami), niestety już po raz drugi w trakcie tej pandemii zostają zawieszone do odwołania, począwszy od najbliższego czwartku 22 października  2020 roku. Zatem, we wszelkich sprawach indywidualnych czy też dotyczących większej grupy Koleżeństwa dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostaje w tym trudnym okresie kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Jacek SP3JB
Prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK5 października 2020 roku zmarła Kol. Basia SO3PL, prywatnie żona Kol. Juliana SP3PL i mama Kol. Sary SQ3PL. W środowisku krótkofalowców była bardziej znana pod swoim pierwszym, uzyskanym w 1986 roku znakiem SP3OEH, którego używała do lipca 2015 roku. Współzałożycielka poznańskich klubów SP3POZ i SP3PSM, instruktor i wychowawca wielu aktywnych do dnia dzisiejszego krótkofalowców. Pod koniec lat 80-tych minionego stulecia jako kierownik biura pracowała w sekretariacie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Poznaniu. Do końca 2016 roku była członkiem wspomagającym PZK w naszym Oddziale.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB
 
Pogrzeb odbędzie się 10 października 2020 roku o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Borówkowej 82 w Suchym Lesie.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK serdecznie zaprasza w sobotę 22 sierpnia wszystkich krótkofalowców zrzeszonych, szczególnie członków Oddziału Poznańskiego (przedstawiciele innych Oddziałów też będą mile widziani) i niezrzeszonych wraz z rodzinami, a także sympatyków naszego hobby na polanę w poznańskim Lesie Dębińskim (rejon Stawu Borusa przy Zakładzie Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2 - dojazd samochodem od ul. Piastowskiej) do udziału w spotkaniu przy ognisku miłośników radiokomunikacji amatorskiej zaplanowanym między godzinami 12:00 a 16:00. Laureaci tegorocznych zawodów "Poznański Czerwiec 1956" czy "Konkursu Generalskiego" będą mogli odebrać podczas spotkania nagrody, jeśli nie mieli okazji zrobić tego wcześniej i nie będą mogli być obecni na zaplanowanym w tym samym dniu Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

W związku z obowiązującym stanem  zagrożenia epidemicznego przypominamy wszystkim zamierzającym uczestniczyć w tym spotkaniu o konieczności  zachowania dystansu społecznego oraz zasłanianiu ust i nosa. Dla zapominalskich i tych, którzy zbyt szybko skonsumują zabrane z domu produkty organizator zapewni nieodpłatne nadzienie na patyka przy ognisku, a także płyny do zaspokojenia pragnienia (można będzie także skorzystać z dostępnej oferty bufetu "U Borusa"). Ponadto organizator, ze względu na fakt, że spotkanie zaplanowane jest na świeżym powietrzu, zastrzega sobie w porozumieniu z gospodarzem terenu możliwość odwołania spotkania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (opadów) lub wprowadzenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym dodatkowych obostrzeń zakazujących organizacji takich spotkań bądź wstępu do lasów.

 

W imieniu Zarządu Oddziału
Jacek Behrendt SP3JB

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański mocą podjętej w dniu 9 czerwca 2020 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 4 zwołuje na dzień 22 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PZK na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu (Bufet Leśny "U Borusa" przy Zakładzie Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2). Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 22 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:30, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za okres 2019-2020.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres 2019-2020.

7. Głosowanie przez Walne Zebranie nad propozycjami uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału, przyjęcia sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2019, budżetu Oddziału na rok 2020.

8.  Dokonanie wyboru dwóch delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2020-2024 i co najmniej jednego zastępcy delegata.

9. Wystąpienia gości, dyskusja.

10. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SP3JB

 

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla