Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawody Poznańskie 2020 - wyniki


W zawodach wzięły udział 52 stacje, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa A - Piotr SP3MKS,

grupa B - Klub Łączności LOK SP3KWA,

grupa C - Leszek SQ2DYF,

grupa D - Marian SP9-1881.

Zwycięzcom w imieniu Komisji i Zarządu Oddziału gratuluję. Nagrody zostaną wysłane pocztą a członkom Oddziału zostaną przekazane na najbliższym zebraniu lub będą do odebrania w siedzibie Oddziału.

 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

Szczegółowe wyniki są dostępne w pliku PDF.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1.  Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.

2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.

4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2020 roku przypada 27 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.

6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.

7. Klasyfikacje:

A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/

B – stacje klubowe /MO/

C – stacje indywidualne /SO/

D – stacje nasłuchowe /SWLs/

Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).

8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacje SP3PGR i SP3KPH oraz posiadające w znaku liczby 1956 lub 64 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP (w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).

Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacjami SP3PGR, SP3KPH oraz posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZP) – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZ) – 3 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt

   10. Mnożniki:

Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: SP3PGR, SP3KPH, posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).

Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.

12. Nagrody:

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).

Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK https://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.

13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do północy 27 czerwca 2020 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl, jeśli zostanie reaktywowana.

14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2020 roku.

15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Paweł SP3OKA
Manager Zawodów Poznańskich

Dostęp do Regulaminu Zawodów w PDF.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

zawieszone w związku z epidemią koronawirusa i panującą w połowie marca br. w naszym kraju sytuacją epidemiczną dyżury członków Zarządu Oddziału pełnione w pok. 336 Centrum Kultury "Zamek", w nawiązanu do polepszającej się sytuacji epidemicznej i luzowaniu wprowadzonych uprzednio obostrzeń dotyczących wzajemnych kontaktów i organizowania spotkań zostają z początkiem czerwca przywrócone, przy zachowaniu obowiązujących w przestrzeni publicznej wymogów. Jak dotychczas, dyżury członków Zarządu i dostęp do Oddziałowego Biura QSL będzie możliwy dla wszystkich zaintresowanych w parzyste czwartki każdego miesiąca (poza świętami), w godzinach między 17:00 a 19:00, i tak:

  • w drugi czwartek - Prezes, Kol. Jacek SQ3OPM,
  • w czwarty czwartek - Wiceprezes, Kol. Paweł SP3OKA.

Serdecznie zapraszamy, w szczególności pragnących odebrać i/lub zostawić do wysyłki karty QSL.

Jacek SQ3OPM
Prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

informuję, że za niczym nieuzasadnioną blokadą na okres dwóch miesięcy strony Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-08 PZK), w ocenie władz Oddziału stoją działania Administratora SI PZK, Kol. Zygmunta SP5ELA. Skierował on 14 marca br. pod moim adresem wniosek o przesłanie uchwały Zarządu, ustanawiającej osoby odpowiedzialne za administrowanie oddziałową stroną www będącej subdomeną na serwerze administrowanym przez PZK. W dniu 27 marca udzieliłem wnioskodawcy odpowiedzi, że od czasu administrowania stroną przez wyznaczone osoby nic się w tej kwestii nie zmieniło, uznając tym samym jego wniosek za bezprzedmiotowy. Nadmienię, że dokument o który wnioskował Kol. Zygmunt SP5ELA został mu dostarczony 28 października 2015 roku, i zostało to przez niego mailowo potwierdzone, po czym 30 października 2015 wysłał osobom wskazanym w tej uchwale stosowny dokument zawierający kody dostępu do administrowania witryną. Pomimo otrzymania ode mnie na dzień przed wyznaczonym terminem, tj. 27 marca br. odpowiedzi o której była mowa wyżej strona www Oddziału, będąca szczególnie w okresie pandemii coronawirusa ważnym medium wymiany informacji i jedynym kontaktem włądz Oddziału z Wami, Koleżanki i Koledzy, bez jakichkolwiek dalszych wyjaśnień i informacji została zablokowana. Po upływie miesiąca interweniowałem w tej sprawie wysyłając 1 maja br. mail do Prezesa PZK. W odpowiedzi datowanej na 18 maja, wprowadzony w błąd przez Kol. Zygmunta SP5ELA Prezes PZK poprosił władze Oddziału o dostarczenie brakującego dokumentu (uchwały Zarządu), a po jego dostarczeniu Kol. Zygmunta SP5ELA o udzielenie wsparcia nam jako Oddziałowi w przywróceniu i administrowaniu stroną. Na tak udzieloną odpowiedź, po konsultacji z kilkoma członkami Zarządu Oddziału ustalono, że na najbliższym czerwcowym posiedzeniu Zarząd podejmie uchwałę o rezygnacji z przyznanej przez PZK od 2012 roku na potrzeby oddziałowej witryny www bezkosztowej dla Oddziału subdomeny i zakupieniu domeny i usługi hostingowej poza PZK (notabene tak uczyniła już połowa Oddziałów Terenowych, w tym Wiceprezes PZK). Nieoczekiwanie, w dniu 28 maja nadeszła od Prezesa PZK wiadomość  o odblokowaniu przez niego naszej strony (chociaż nadal administratorzy nie mają dostępu do serwera FTP, otrzymując przy próbach logowania komunikat 530 - brak uwierzytelnienia). Dziękując Kol. Prezesowi PZK udzieliłem mu także odpowiedzi na postawione pytania, m.in. że potrzebny dokument został wytworzony prawie pięc lat temu i przekazany w październiku 2015 roku Administratorowi SI PZK i taką informację zamieściłem 17 maja na utworzonej przez Kol. Prezesa PZK LDD. Na końcu zawnioskowałem do Kol. Prezesa PZK i pozostałych Członków Prezydium ZG PZK o zamieszczenie w najbliższym środowym Komunikacie PZK, tj. 3 czerwca informacji dotyczącej całkowicie bezpodstawnej blokady na okres dwóch miesięcy oddziałowej strony www, gdyż w ocenie Zarządu Oddziału całkowita wina w zaistniałej sprawie leży po stronie Administratora SI PZK, który jak widać zagubił naszą uchwałę i notabene jest autorem prezentowanych w stosunku do mojej osoby na LDD słów, że "Jesteśmy nie z tej samej bajki" oraz "Podobno nie każdy może (musi) być członkiem PZK". Poprosiłem także o zajęcie stanowiska włądz PZK w sprawie informacji publikowanej na stronie OT-73, którego prezesem jest Kol. Zygmunt SP5ELA, że jakoby inne, poza OT-73 Oddziały Terenowe PZK są tylko "przechowalnią członków". Czas pokaże czy i jakiej treści komunikat w przedmiotowej sprawie władze PZK opublikują w najbliższą środę.

Jacek SQ3OPM
Prezes OT-08 PZK

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Witam 

 

Koleżanki i koledzy krótkofalowcy 

w związku z coroczną akcją wpłaty składek pojawiają się problemy z składkami 

koledzy nie podają swoich ULG, znaków, i czasem nawet imienia i nazwiska 

wpłat dokonuje rodzina (ITP) 

A my mamy problem z identyfikacją dla kogo i za jaki okres jest składka 

 

Dlatego prosze o kontakt mailowy z oddziałem wszystich tych kolegów którzy wpłacali kwoty mniejsze niż 150 zł 

w w/w e-mailu prosze by było zawarte 

potwierdzenie przelewu 

oraz rodzaj ulgi -  własny wiek (dotyczy ulgi )

oraz dane kontaktowe w celu uzupełnienia w bazie danych 

całą korespondencję prosze o podpisanie Imieniem Nazwiskiem i Znakiem 

 

adres e-mail oddziału  

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z poważaniem 

 

Krzysztof Brodecki SP3WXI 

Skarbnik oddziału terenowego nr 08

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Składkę oddziałową oraz składkę PZK należy wpłacać na :

Konto Oddziału Terenowego PZK 08 
BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku:
97 1600 1462 1873 2640 4000 0001.

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2016 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2016 - ewentualnie rodzaj ulgi   

ulg26 - uczący się do 26 roku życia

ulg71 Wiek powyżej 71 roku życia itp

Termin wpłat składek zgodnie z regulaminem składkowym upływa 15 stycznia (1 półrocze i wpłata całości ) oraz 15 lipca wpłata za drugie półrocze

W przypadku błędnego podania danych pieniądze  zostaną wstrzymane na koncie oddzialowym do czasu skontaktowania się wplacającego z zarządem oddziału

 

Roczna składka członkowska na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:

  1. normalna 30,00 zł
  2. ulgowa (dla osób poniżej 19 roku życia) 15,00 zł

 

Składka PZK dane z strony PZK.ORG.PL

 Lp  Rodzaj składki - opis  
  1.  Składka wpisowa 0,00 zł
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

 

 

Z upowaznienia zarządu 

 

Skarbnik 

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla