Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W zorganizowanej 25 czerwca 2022 roku przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz krótkofalowcami węgierskimi jedenastej edycji zawodów Poznański Czerwiec 1956, po raz drugi - na cześć mjr. Jerzego Grabusa, zmarłego we wrześniu 2020 roku  aktywnego, walczącego z bronią w ręku uczestnika wydarzeń sprzed 66. laty - określanych mianem Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa, pośród uczestniczących w nich stacji do organizatorów wpłynęły zgłoszenia od 40 stacji, w tym od jednej stacji nasłuchowej, jak przedstawia poniższe zestawienie:
 
SP0OSMW, HA1SU, SN1956ROK, SP2WGB, SP2XX, SQ2DYF, 3Z3AHK, SP3LCD, SP3MKS, SP3MZ, SP3OKS, SP3PJY, SP3PGR, SP3POB, SP3PWL, SP3QDM, SP3SI, SQ3KNT, SN4D, SP4AWE, SP4DEU, SP4GED, SP4HHI, SP4KHM, SP4SP, SP5BMU, SP5DJ, SP5ES, SP6-01445, SP6MN, SQ6NDC, SQ7CGN, SQ7OTK, SQ7SAU, SQ75ZOT, SP8CHI, SP8FO, SQ8PIW, SP9CJM, SQ9KWY.
 
Jacek SP3JB, prezes Oddziału i manager Zawodów
 
 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do 7 kwietnia br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku, opłaciło blisko 89 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 marca do 7 kwietnia na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów: Sylwestra SQ3GJE, Stefana SP3SI (ulg71) i Piotra SP3DGI. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 15 marca 2022 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację wraz z wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Dawid SP3-08-157. Przypominam spóźnialskim, że pozostał jeszcze tydzień, do przyszłego piątku 15 kwietnia na opłacenie składek. Dotyczy to 14 członków Oddziału, w tym 3 członków Zarządu. Po upływie statutowego terminu ww. osoby, które nie dokonają wymaganej wpłaty utracą status członka PZK, o czym stanowi § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ostatni czerwcowy weekend na kempingu Ustronie w Karpicku k. Wolsztyna obchodzący 10-lecie działalności Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL zorganizował już po raz piąty Wolsztyńskie Spotkanie Krótkofalowców, w którym uczestniczyło blisko 60 osób, w tym 32 licencjonowanych nadawców, z których 21 to członkowie PZK zrzeszeni w OT-08, OT-13, 0T-27 i naliczniesza grupa w OT-32. Otwierając spotkanie prezes klubu SP3PWL Piotr SQ3JPV wręczył Michałowi SP3TNT dyplom za zwycięstwo w tegorocznych Zawodach z okazji Dnia Dziecka, po czym wniósł na ławę urodzinowy tort. Podczas spotkania można było zwiedzić Parowozownię w Wolsztynie, po której zainteresowanych, w tym i prezesa naszego Oddziału oprowadził Wojciech SP3RBQ. O 14:00 z pobliskiej plaży za sprawą Jakuba SQ3XBD wypuszczy został balon, którego zasobnik emitował w paśmie 2 metrów 21 ilustracji opisujących 10-letnią działalność klubu Jubilata i Gospodarza spotkania. Organizatorzy przygotowali także dla wszystkich uczestników konkurs z wiedzy o klubie SP3PWL.

Jacek SP3JB, prezes Oddziału

Karpicko 2

Karpicko 2

Karpicko 3

Karpicko 4

Karpicko 5

Karpicko 6

Karpicko 8

Karpicko 9

Karpicko 10

Karpicko 11

Karpicko 12

Karpicko 13

Karpicko 14

Karpicko 15 

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Oddziału uchwałą wsparliśmy organizatora spotkania, pośród którego członków czternastu to członkowie naszego Oddziału kwotą 507 zł z będących w dyspozycji Oddziału środków przekazanych przez darczyńców tytułem 1 % na OPP. Zarząd Oddziału ma w planie zorganizować na przełomie sierpnia i września br. spotkanie krótkofalowców zrzeszonych i niezrzeszonych oraz sympatyków naszego hobby wraz z rodzinami, o którego szczegółach będzie podana informacja na oddziałowej stronie www.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 i uczczenia pamięci ofiar i uczestników Czerwca '56, w szczególności zmarłego w 2020 roku mjr. Jerzego Grabusa Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz krótkofalowcami węgierskimi, w szczególności z rejonu Budapesztu (BRASZ) jest organizatorem drugiej edycji Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa, które odbędą się na pasmach 3,5 MHz (80 m) i 7 MHz (40 m), emisjami SSB i CW w sobotę 25 czerwca 2022, między godziną 7:00 a 7:59 czasu lokalnego.

Ponadto w tym samym celu Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, również we współpracy z krótkofalowcami węgierskimi zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji dyplomowej AWARD 1956 prowadzonej na pasmach fal krótkich. Organizatorzy zawodów i akcji szczególnie zapraszają do aktywności operatorów stacji radiowych z Poznania i powiatu poznańskiego, zarówno stacji indywidualnych jak i klubowych, gdyż są to poza stacjami klubu organizatora, w tym okolicznościowymi stacje uprawnione zgodnie z Regulaminami do przyznawania punktów pozostałym uczestnikom.

 

Jacek SP3JB, prezes Oddziału
Manager obu przedsięwzięć


Regulamin Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa, edycja 2022 - plik PDF.

Regulamin akcji dyplomowej AWARD 1956, edycja 2022 - PDF.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Wielkanoc 2022

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na koniec stycznia br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku, opłaciło blisko 70 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 17 do 31 stycznia br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez niżej wymienionych Kolegów: Pawła SP3OKA (ulg71), Jarosława SQ3TJD, Mariana SP3BEJ (ulg71), Pawła SP3SC, Jakuba SP3ST, Krzysztofa SQ3DZW, Olgierda SQ3SWF, Kazimierza SO3F (za II półrocze), Radosława SQ3NIK, Andrzeja SP3NNI (ulg71), Zenona SP3FGR (ulg71), Artemiusza SP3LOZ i Pawła SQ3OPH. Przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych dwóch i pół miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do 6 lutego 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Na tę chwilę "Sprawozdania..." dostarczyły tylko kluby SN3PPW i SP3PGR. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. Na ten moment wymagane "Zgłoszenia..." wpłynęły od klubu SP3ZAC i SP3KYY. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W określonym Statutem PZK granicznym terminie do 15 kwietnia składek członkowskich przynajmniej za pierwsze półrocze 2022 roku nie opłaciło jedenastu członków Oddziału (w tym także jeden członek Zarządu Oddziału), którzy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, po resecie bazy OSEC zapewne utracą status członka PZK. W ostatnim tygodniu statutowego terminu na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów: Zbigniewa SP3MYU (składki wpłacono już 18.02.2022 ale omyłkowo na stary numer rachunku), Gracjana SP3-08-147 (60 zł nadpłaty), Tomasza SP3QDM oraz Piotra SP3RAX. Tym samym należne składki w określonym przez Statut PZK terminie opłaciło ponad 91 % dotychczasowych członków Oddziału. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 15 kwietnia br. opłacił wymagane składki i przedłożył wypełniony druk Deklaracji członkowskiej oraz Wniosek o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków nadzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Tomasz SP3-08-158.

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej prezentowana jest lista kolejnych 26 członków Oddziału, których wpłaty należnej składki członkowskiej PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022, wpłynęły w okresie od 10 do 14 stycznia br. na rachunek bankowy Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koleżanka i Koledzy: Radosław SP3-08-149, Stanisław SP3GCN, Michał SQ3EPX, Stanisław SQ3SHC, Dariusz SQ3AUP, Antoni SQ3XBC (ulg71), Zdzisław SP3FTA (ulg71), Rafał SQ3JVA (niedopłata 15 zł za I półrocze), Zbigniew SP3FPE (ulg71, nadpłata 30 zł), Andrzej SP3LYR, Andrzej SP3EJL (ulg71), Krzysztof SP3VA, Władysław SP3FFR (ulg71, nadpłata 30 zł), Radosław SP3VST, Kornel SP3SFS (ulg71), Krzysztof SP3CQP (ulg71), Stanisław SP3FSM, Mikołaj SP3JIY (ulg71), Bogdan SP3DOG (ulg71), Jakub SP3Q, Wojciech SP3-08-150, Andrzej SP3DRM, Irena SQ3CPC, Jacek SP3JB, Marek SP3LRM i Paweł SP3UQV. Tym samym w regulaminowym terminie, który już upłynął składki członkowskie PZK przynajmniej za pierwsze półrocze br. opłaciło ponad 61 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że wobec pozostałych członków, którzy nie opłacą należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, nastąpi utrata posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Ponawiam prośbę do klubów terenowych PZK wpisanych na ewidencję w naszym Oddziale o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak merytorycznego sprawozdania może zostać uznane za zaprzestanie działalności klubowej w ciągu ostatniego roku i zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu PZK będzie skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykreśleniu klubu z ewidencji prowadzonej przez Oddział, a także wnioskowaniem do władz PZK o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa jest wyżej, znak wywoławczy klubu zostanie w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla