Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a tym którzy w tej świątecznej atmosferze zdecydują się wziąć udział w tegorocznym SP DX Contest zaplanowanym na 3-4 kwietnia życzę uzyskania jak najlepszego wyniku.

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na koniec stycznia br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło ponad 81 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 16 do 29 stycznia br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez niżej wymienioną Koleżankę i Kolegów: Andrzeja SP3EJL, Krzysztofa SQ3DZW, Mariana SP3BEJ (ulg71), Roberta SP3RAF, Andrzeja SP3DRM, Irenę SQ3CPC, Jakuba SP3-08-145 (SWL), Piotra SP3DGI, Pawła SP3SC, Przemysława SP3PS (zwrot nadpłaconej kwoty 10 zł), Wojciecha SP3AYZ, Radosława SQ3NIK i Konrada SP3GZJ. Przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kluby krótkofalarskie, w tym szczególnie kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca marca należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło blisko 90 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 31 marca br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zbigniewów SP3MYU i SQ3MZ. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 1 kwietnia 2021 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację wraz z wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Gracjan SP3-08-147. Przypominam, że pozostały jeszcze dwa tygodnie na opłacenie składek przez spóźnialskich, gdyż po tym terminie dotychczas posiadany status członka PZK, osoby które nie dokonają wymaganej wpłaty, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, utracą status członka PZK.
Ponadto kluby krótkofalarskie będące Klubami Terenowymi PZK, o których mowa w § 62 Statutu PZK, wpisane do ewidencji klubów terenowych Oddziału Poznańskiego PZK oraz kluby SP3KYY, SP3ZAC, SP3ZCS i SP3YDE zostały zgłoszone na rok 2021, jako kluby uprawnione do obsługi w zakresie wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością zawieszenia od 22 października 2020 roku do odwołania czwartkowych dyżurów w siedzibie Oddziału, a wychodząc naprzeciw tym, którzy w tej trudnej sytuacji mają do wysłania wypisane karty QSL oraz chcą odebrać karty wysłane pod ich adresem przez innych krótkofalowców, które w tym i wcześniejszym okresie dotarły do Oddziałowego Biura QSL informuję, że w najbliższy czwartek 28 stycznia 2021 w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie Oddziału (Centrum Kultury ZAMEK, pok. 336) dyżur będzie pełnił oddziałowy QSL manager Kol. Piotr SP3RAX. Wymiany kart podczas tego dyżuru będzie można dokonać pojedynczo, przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą DDM (D - dezynfekcja, D - dystans, M - maseczka).

W imieniu Zarządu,
Jacek SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na zakończenie drugiego tygodnia lutego należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło ponad 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 12 lutego br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zenona SP3FGR (ulg71 - zwrot nadpłaconej kwoty 10 zł) i Marcina SQ3XPB/3Z3XPB. Serdecznie witam w naszym gronie nowego Kolegę Kamila, który 12 lutego br. opłacił wymaganą składkę i na podstawie przedłożonej Deklaracji członkowskiej PZK oraz Wniosku o wydanie licencji nasłuchowej /SWL/ uzyskał znak nasłuchowy SP3-08-146, aplikując tym samym w poczet członków nadzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Ponadto przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kluby krótkofalarskie, w tym szczególnie kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej prezentowana jest lista kolejnych członków Oddziału, których wpłaty należnej składki członkowskiej PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021, wpłynęły w okresie od 11 do 15 stycznia br. na rachunek bankowy Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Tadeusz SP3SLT (wsp.), Jarosław SQ3TJD, Filip SP3CUF (ulg26), Paweł SP3NUR, Waldemar SQ3REI, Marek SP3LRM, Andrzej SP3EAT (tylko za I półrocze), Stanisław SP3FSM, Michał SQ3EPX, Damian SP3OL, Bartosz SP3LYR, Krzysztof SP3CQP, Władysław SP3FFR, Jakub SP3ST, Rafał SQ3JVA/SP3-19-032, Bogdan SP3DOG (ulg71), Artur SP3NYC, Adam SP3-08-143 (SWL), Sławomir SP3TYF, Przemysław SP3-08-140 (wsp.), Paweł SP3UQV, Marek SP3NUX, Jan SP3RAO (ulg71), Jacek SP3NUH, Andrzej SP3BP. Składki za I półrocze 2021 za Piotra SP3RAX i Tomasza SP3QDM zostały uiszczone ze środków dostępnych na rachunku Oddziału, a pochodzących od wpłat pozostałych członków Oddziału. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 14 stycznia 2021 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację, aplikując tym samym w poczet członków zwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Jakub SP3Q, słyszany także na pasmach pod znakiem SQ7JB. Tym samym w regulaminowym terminie, który już upłynął składki członkowskie PZK przynajmniej za pierwsze półrocze br. opłaciło blisko 70 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że wobec pozostałych członków, którzy nie opłacą należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, nastąpi utrata posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Ponawiam prośbę do klubów terenowych PZK wpisanych na ewidencję w naszym Oddziale o przesłanie do końca stycznia 2021 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2020"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak merytorycznego sprawozdania może zostać uznane za zaprzestanie działalności klubowej w ciągu ostatniego roku i zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu PZK będzie skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykreśleniu klubu z ewidencji prowadzonej przez Oddział, a także wnioskowaniem do władz PZK o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego. Ponadto kluby krótkofalarskie, w tym także kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa jest wyżej, znak wywoławczy klubu zostanie w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK10 lutego 2021 roku zmarł Kol. Ryszard Cieślak SP3UQQ, który w 2001 przejął od Kol. Mariusza SP3INJ opiekę nad przemiennikiem SR3BBS. Historia radiowego BBS-a Packet Radio w Poznaniu związanego z tym przemiennikiem sięga początków lutego 1992 roku, a stałą pracę przemiennik pod tym znakiem rozpoczął, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, w październiku tego samego roku. To właśnie za sprawą śp. Ryszarda SP3UQQ pełnił on także funkcję stacji echolinkowej. Pomimo kłopotów ze zdrowiem, był zawsze gotowy do pomocy. To on, na bazie CMS Joomla, był inicjatorem zmiany i autorem obecnego szablonu witryny www Oddziału Poznańskiego PZK.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Luboniu, we wtorek 16 lutego, a rozpocznie je odprawiona o godzinie 9:00 w kościele pw.  św. Maksymiliana Marii Kolbego, przy ul. Sobieskiego 81 Msza św. żałobna, po której zakończeniu ciało zmarłego zostanie odprowadzone na Cmentarz Komunalny przy ul. Armii Poznań.

P.S.
W mroźne wtorkowe przedpołudnie śp. Ryszarda SP3UQQ pożegnała liczna grupa krótkofalowców, najbliższa YL Zofia Alina SP3VPY, w imieniu Oddziału: Jacek SP3JB, Piotr SP3RAX, Zenon SP3FGR oraz koledzy niezrzeszeni.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Organizowane od kilkunastu lat, dzięki przychylności proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz grupy krótkofalowców z poznańskich Podolan, spotkanie opłatkowo-noworoczne krótkofalowców ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 w tym roku nie odbędzie się. Natomiast w niedzielę 10 stycznia o godz. 11:00 Msza św. w kościele parafialnym przy ul. Kartuskiej 33 będzie sprawowana w intencji wszytkich krótkofalowców i sympatyków naszego hobby, w szczególności tych którzy zmarli w ciągu ostatniego roku. Oprócz osób które zamierzają uczestniczyć w tej Mszy św. osobiście, ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemicznego w imieniu ks. kan. Rafała Pierzchały i Kol. Grzegorza SP3LAU zapraszam także do uczestnictwa w sprawowanej liturgii za pośrednictwem kanału parafii dostępnym na YouTube, do której to transmisji adres podany jest tutaj.

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK27 marca 2021 roku po krótkiej chorobie zmarł Kol. Bogdan Machowiak SP3IQ, członek Oddziału Poznańskiego PZK, prezes Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK, która to stacja pełni rolę stacji klubowej w siedzibie Oddziału, a w latach 2004-20016 członek Prezydium ZG PZK, piastujący kolejno funkcję sekretarza, wiceprezesa i skarbnika PZK. Z wniosku władz Oddziału uhonorowany w 2013 roku przez ZG PZK Odznaką Honorową PZK. Twórca Regulaminu Kalendarza Zawodów Krajowych PZK. Bardzo aktywny operator, ale i konstruktor. Wielokrotnie reprezentował PZK na Hamfestach we Friedrichshafen i Ham Radio w czeskich Holicach. W ostatnim czasie z fal krótkich, gdzie miał zaliczone wszystkie podmioty z listy DXCC z powodzeniem przesiadł się na fale ultrakrótkie i mikrofale. Wspaniały kolega krótkofalowiec, służący swoją radą i pomocą wszystkim potrzebującym.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Bogdana Machowiaka rozpocznie w środę 31 marca Msza św. odprawiona o godz. 18:00 w intencji Zmarłego w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu przy ul. Sobieskiego 81 i będą kontynuowane dnia następnego 1 kwietnia o godzinie 12:30 na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Wirach.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Bogdana SP3IQ uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB. Przed złożeniem urny do rodzinnego grobu ojca w imieniu rodziny pożegnała córka Aleksandra, przed laty SP3OM, a w imieniu obecnych na cmentarzu krótkofalowców Jerzy SP3SLU. W imieniu Zarządu Głównego PZK wieniec złożył nasz przedstawiciel w tym gremium Paweł SP3OKA, natomiast w imieniu Zarządu Oddziału kwiaty złożył Piotr SP3RAX, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Oddziału Jacek SP3NUH.Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 stycznia 2021 roku mija termin opłacenia składek członkowskich za cały rok 2021 lub pierwsze półrocze. Zatem pozostał jeszcze tydzień. Ci członkowie, którzy opłacili składki PZK za rok 2021 jeszcze w roku poprzednim byli już wymienieni. Poniżej jest lista kolejnych osób w kolejności dokonanych wpłat, których składki zostały zaksięgowane w dniach od 4 do 8 stycznia br.: Ryszard SP3GFP, Dariusz SP3TLJ, Piotr SP3-08-132 (SWL), Artur SP3RKB, Stanisław SQ3SHC, Stanisław SP3GCN, Roman SQ3LVU, Dariusz SQ3AUP, Stefan SP3BPU (ulg71), Jacek SQ3WW, Marek SP3MYG, Paweł SQ3OPH, Jerzy SP3EXZ (ulg71, tylko za I półrocze), Adam SQ3ET/3Z3Z, Radosław SP3VST, Grzegorz SP3LAU, Mariusz SQ3MVM, Zdzisław SP3FTA, Kazimierz SO3F, Jacek SP3JB, Jakub SQ3SHH (ulg26), Paweł SP3OKA (ulg71, tylko za I półrocze), Krzysztof SP3VA, Jerzy SP3IS. Tym samym na tydzień przed upływem regulaminowego terminu płatności, składki PZK za 2021 rok uiściło blisko 45 % obecnego stanu ewidencyjnego Oddziału.
Przypominam, że w przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty dla członków będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla