Wiadomość

 


W zawodach upamiętniających bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 zorganizowanych z mojej inicjatywy jako prezesa Oddziału już po raz dwunasty, a po zeszłorocznej odmowie ich współfinansowania z budżetu centralnego PZK jako OPP zorganizowanych już po raz drugi przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którym po raz trzeci patronował  zmarły  we  wrześniu  2020  roku  kombatant  Czerwca '56  mjr Jerzy  Grabus  wzięło  udział  56  stacji z trzech krajów, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa /stacje poznańskie/ - Damian SP3OL - 311 pkt.

grupa B /stacje węgierskie/ - László HA5OW - 505 pkt.

grupa C / stacje pozostałe SSB + CW/ - Kazimierz SP4AWE - 500 pkt.

grupa D /stacje pozostałe SSB/ - Andrzej SQ9KWY - 456 pkt.

grupa E /stacje pozostałe CW/ - klub SP7PKI z op. Tomaszem SP7IFM - 183 pkt.

grupa F /stacje nasłuchowe/ - Piotr SP6-01445 - 276 pkt.

Wszystkim uczestnikom w imieniu Organizatorów dziękuję za udział w zawodach, a Laureatom gratuluję osiągniętych wyników. Nagrody zostaną wysłane pocztą, a członkom Oddziału będą przekazane na najbliższym zebraniu lub są do odebrania podczas dyżurów w siedzibie Oddziału.

Jacek SP3JB
Manager Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa
edycja 2023


Podsumowanie i wyniki są dostępne w pliku PDF.


Celem upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 i uczczenia pamięci ofiar i uczestników Czerwca '56, w szczególności zmarłego w 2020 roku mjr. Jerzego Grabusa Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz krótkofalowcami węgierskimi, w szczególności z rejonu Budapesztu (BRASZ) jest organizatorem trzeciej edycji Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa, które odbędą się na pasmach 3,5 MHz (80 m) i 7 MHz (40 m), emisjami SSB i CW w sobotę 24 czerwca 2023, między godziną 18:00 a 19:59 czasu lokalnego.

Ponadto Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, również we współpracy z krótkofalowcami węgierskimi zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji dyplomowej AWARD 1956 prowadzonej na pasmach fal krótkich. Organizatorzy zawodów i akcji szczególnie zapraszają do aktywności operatorów stacji radiowych z Poznania i powiatu poznańskiego, zarówno stacji indywidualnych jak i klubowych, gdyż są to poza stacjami klubu organizatora czy okolicznościowymi stacje uprawnione zgodnie z Regulaminami do przyznawania punktów pozostałym uczestnikom.

 

Jacek SP3JB
Manager obu przedsięwzięć


Regulamin Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa, edycja 2023 - plik PDF.

Regulamin akcji dyplomowej AWARD 1956, edycja 2023 - PDF.


W zorganizowanych po raz drugi z inicjatywy prezesa Oddziału Zawodach Poznańskich upamiętniających bohaterów Powstania Węgierskiego 1956 wzięło udział 101 stacji z trzech krajów, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa B (stacje poznańskie) - Piotr SP3MKS z wynikiem 573 pkt.

grupa D (stacje węgierskie) - Laszlo HA5OW z wynikiem 432 pkt.

grupa E (stacje pozostałe CW + SSB) - Piotr SO4P z wynikiem 533 pkt.

grupa F (stacje pozostałe SSB) - Waldemar SP8M z wynikiem 600 pkt.

grupa G (stacje nasłuchowe) - Klub Nasłuchowców SP9-31-044 z wynikiem 332 pkt.

natomiast poniżej prezentowane są dyplomy Laureatów tych zawodów, członków Oddziału Poznańskiego PZK.

Zawodom Poznańskim, jak i akcji dyplomowej AWARD 1956 po raz kolejny patronuje JE Ambasador Węgier w Polsce, która spotkała się z krótkofalowcami z klubu SP3PGR i osobiście podpisała przygotowane także w języku węgierskim dyplomy dla Laureatów zawodów, operatorów stacji węgierskich. Warto zaznaczyć, że taka wieloletnia międzynarodowa inicjatywa klubu SP3PGR upamiętniająca bohaterów wydarzeń 1956 roku i spotkania w ambasadzie Węgier są ewenementem w skali całego PZK, które notabene w bieżącym roku decyzją Prezydium ZG PZK odmówiło dofinansowania obu edycji Zawodów Poznańskich ze środków pochodzących z 1% OPP, a będących w dyspozycji władz stowarzyszenia. Skutkowało to podjęciem przez Zarząd Oddziału decyzji o zaprzestaniu dalszej organizacji Zawodów Poznańskich tylko z własnych środków i od 2022 roku ich organizacji podjął się, jak widać z powodzeniem Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR, który na przygotowanych dyplomach czy pucharach również dotyczących wielu innych organizowanych przez siebie przedsięwzięć z opisanych wyżej względów nie umieszcza już loga PZK.

    Niżej prezentowane są dyplomy i puchary dla zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych.

Wszystkim uczestnikom w imieniu Komisji oraz Organizatorów Zawodów, tj. Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i współpracujących krótkofalowców węgierskich z rejonu Budapesztu /BRASZ/ dziękuję za udział, a Laureatom serdecznie gratuluję uzyskanych wyników. Nagrody zostaną wysłane pocztą, a członkom Oddziału Poznańskiego PZK będą przekazane na najbliższym zebraniu lub są do odebrania podczas dyżurów w siedzibie Oddziału.

Jacek SP3JB
Manager Zawodów Poznańskich, obu edycji 2022


Podsumowanie i wyniki są dostępne także w pliku PDF.

 


W zawodach upamiętniających bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 zorganizowanych przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z inicjatywy prezesa Oddziału już po raz jedenasty, którym po raz drugi patronował zmarły we wrześniu 2020 roku kombatant Czerwca '56  mjr Jerzy Grabus wzięło udział 45 stacji, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa /stacje poznańskie/ - Piotr SP3MKS

grupa B /stacje węgierskie/ - Laszlo HA1SU

grupa C / stacje klubowe/ - klub SP3PWL

grupa D /stacje indywidualne/ - Piotr SP4DEU

grupa E /stacje nasłuchowe/ - Piotr SP6-01445

Wszystkim uczestnikom w imieniu Organizatorów dziękuję za udział w zawodach, a Laureatom gratuluję osiągniętych wyników. Nagrody zostaną wysłane pocztą, a członkom Oddziału będą przekazane na najbliższym zebraniu lub są do odebrania podczas dyżurów w siedzibie Oddziału.

Jacek SP3JB
Manager Zawodów Poznańskich im. mjr. Jerzego Grabusa
edycja 2022


Podsumowanie i wyniki są dostępne w pliku PDF.

Joomla templates by a4joomla