Wiadomość

Wykaz stacji biorących udział w tegorocznej edycji Zawodów Poznańskich (Poznańskiego Czerwca 1956) zorganizowanych w minioną sobotę 24 czerwca, które przysłały wyciągi ze swoich logów:

3Z3AHK, HF800RC, SN61PPC, SP2HGV, SP2IWK, SP2REC, SP3FTA, SP3HUO, SP3JXB, SP3KYY, SP3MKS, SP3PWL, SP4-208, SP4AWE, SP4HHI, SP4KHM, SP4KPP, SP5FHF, SP5GNI, SP5JSZ, SP5QWA, SP5UGP, SQ5AKY, SP6BXM, SQ7CGN, SQ8PIW, SP9A, SP9IEK, SP9JTZ, SP9KRJ, SQ9ITA, SQ9PCA.

Współorganizatorem tegorocznej edycji zawodów ujętych w Kalendarzu Zawodów Krajowych PZK, objętych patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i stowarzyszeń kombatanckich jest po raz pierwszy Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju. Wyniki zostaną podane dokładnie w 61. rocznicę Poznańskiego Czerwca '56, tj. 28 czerwca 2017 roku.

Manager

Paweł SP3OKA

Przepraszam ze opoznienie w emisji danych. Z powodów zdrowotnych i prywatnych nie mialem mozliwości wczesniejszej publikacji. 

Krzysztof SP3WXI

 

Komisja zawodów, które odbyły się 25 czerwca 2016 roku stwierdza, że wzięło w nich udział 49 uczestników z kraju i z zagranicy. Logi przysłało 40 stacji, wśród których były 2 logi stacji nasłuchowych oraz 4 logi do kontroli (SN200SG, SP2ME, SP2WGB i SP6BXM). Wyciągów ze swoich dzienników nie nadesłały stacje: SP1MWQ, SP5UGP, SP7PB, SP7SEW, SP9IKN, SQ3JPC, SQ3REI, SQ4CTS i SQ8PIW.

 

Grupa A – stacje poznańskie /MIX POZNAŃ/

Znak

QSO zgłoszone

QSO zaliczone

% QSO zaliczonych

Mnożnik

Wynik [pkt]

SP3MKS

57

46

80,70

13

1235

SN60PPC

40

34

85,00

12

696

SP3NK

35

27

77,14

7

364

SP3SX

25

21

84,00

7

294

SQ3SHE

12

11

91,67

5

115

SP3JXB

10

10

100,00

3

48

Grupa B – stacje pozostałe /MIX/

Znak

QSO zgłoszone

QSO zaliczone

% QSO zaliczonych

Mnożnik

Wynik [pkt]

SP3PWL

48

43

89,58

13

1391

SP7FGA

50

44

88,00

9

864

SQ3MVC

44

36

81,82

9

792

SP4AWE

61

50

81,97

8

744

SP3KFW

52

44

84,62

8

672

SP5CGN

35

32

91,43

5

345

HF35MDY

27

22

81,48

6

294

SP4KCF

19

18

94,74

2

70

 

Grupa C – stacje pozostałe /PHONE/

Znak

QSO zgłoszone

QSO zaliczone

% QSO zaliczonych

Mnożnik

Wynik [pkt]

SP9RHN

59

46

77,97

16

1632

SP9IEK

56

47

83,93

15

1485

3Z3AHK

55

46

83,64

15

1470

SP7SEW

55

45

81,82

11

902

SQ1OD

50

43

86,00

11

880

SQ7CGN

48

39

81,25

11

836

SP4KHM

41

34

82,93

10

690

SP7Z

44

36

81,82

10

650

SP4KSY

36

29

80,56

8

448

SP6KEO

35

29

82,86

7

378

SQ9KWY

36

28

77,78

7

371

SQ9JJN

27

23

85,18

6

264

SP9WZO

30

23

76,67

6

264

SP5JTW

19

17

89,47

7

238

SP5KAB

25

23

92,00

5

230

SP2REC

31

22

70,97

5

205

SP9KJU

26

21

80,77

5

190

SP9MQS

22

19

86,36

5

190

HF30BLP/P

20

18

90,00

5

185

SP2BZ

19

16

84,21

5

175

SQ5AKY

16

14

87,50

2

36

 

Grupa D – stacje nasłuchowe /SWLs/

Znak

QSO zgłoszone

QSO zaliczone

% QSO zaliczonych

Mnożnik

Wynik [pkt]

SP7-003-24

48

44

91,67

11

1034

SP4-208

30

23

76,67

4

180

 

Laureaci zawodów, których znak wyróżniono kolorem czerwonym otrzymują Puchar i Dyplom, kolorem niebieskim Dyplom, a wszyscy pozostali uczestnicy zawodów Certyfikat w wersji elektronicznej. Nagrody za pierwsze trzy miejsca zostaną wysłane Laureatom poszczególnych grup klasyfikacyjnych pocztą. Gratulujemy, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy ponownie za rok.

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Frydrych SP3OKA

 

 

 

 

 

 

24 stycznia 2016 roku Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje, pod honorowym patronatem Prezesa PZK, zawody, których celem jest uaktywnienie krótkofalowców z dłuższym stażem nadawcy, szczególnie członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC, ułatwienie zdobycia dyplomu wydawanego przez SP OTC, podnoszenie umiejętności operatorskich oraz krzewienie zasad dobrego zachowania na pasmach amatorskich (HAM SPIRIT). Zawody są uwieńczeniem tygodnia aktywności SP OTC.

Uczestnicy: polscy i zagraniczni nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy. W szczególności do udziału zapraszamy nadawców z długim stażem oraz członków Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców SP OTC. Patronat honorowy: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

Data i czas zawodów: 24 stycznia 2016 w godzinach od 6.00 do 8.00 UTC (7.00 – 9.00 LT). W dziennikach obowiązuje zapis czasu UTC.

Pasmo: 3,5MHz według zaleceń bandplanu.

Emisje: CW, SSB, RTTY. Z tą samą stacją można nawiązać trzy punktowane łączności – jedną na CW, drugą na SSB, trzecią na RTTY.
Uwaga! obowiązuje praca z mocą nie przekraczającą 100W OUT i całkowity zakaz nadawania 5 minut przed i 5 minut po zawodach. W jednym czasie można emitować tylko jeden sygnał.

Wymiana grup kontrolnych: RS(T) + liczba lat posiadania licencji krótkofalarskiej. Dodatkowo skrót OT podają członkowie Klubu Seniorów PZK. Np. 599 27, 599 45 OT. Operatorzy stacji klubowych podają liczbę lat posiadania licencji przez klub, a jeśli indywidualnie są członkami SPOTC to dodają również OT.

Punktacja: suma wszystkich lat według grup kontrolnych plus liczba lat własnej licencji (własne lata liczymy tylko jeden raz) plus premia, i tak premię 25pkt daje każde QSO z członkiem SP OTC, czyli stacją podającą OT w grupie kontrolnej. Premię 50 pkt daje każde QSO ze stacją organizatora SPØOTC, która nie jest klasyfikowana w zawodach.

Wynik końcowy: suma wszystkich punktów.
Nasłuchowcy: obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obydwu stacji. Punkty i premia od danej stacji mogą być naliczone trzykrotnie, (CW, SSB, RTTY). Punktacja – jak dla nadawców, bez dodawania własnego stażu.
Klasyfikacje:
– Grupa A – Stacje członków SP OTC
– Grupa B – Pozostałe stacje indywidualne i klubowe z wyjątkiem QRP
– Grupa C – Stacje QRP (max 5W OUT)
– Grupa D – Nasłuchowcy
Nagrody:
Grawertony (deski) za I miejsca, dyplomy drukowane za II i III miejsca w każdej kategorii, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej dla wszystkich stacji, które nadeślą dziennik zawodów. Specjalny upominek przewidziano dla najstarszego stażem uczestnika zawodów, stacji indywidualnej (według lat licencji podawanych w grupie kontrolnej).

Dzienniki łączności: elektroniczne w formacie Cabrillo, w terminie 14 dni od daty zawodów, na adres e_mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga: Koledzy Seniorzy mający problemy z logowaniem elektronicznym mogą przesłać dzienniki papierowe według klasycznych wzorów w terminie 14 dni na adres: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, ul. P.O.W. 3/34, 62-700 Turek.

Rozliczenie i publikacja wyników: do końca lutego 2016, wyniki ukażą się na stronach internetowych SP OTC, PZK, będą przesłane do Świata Radio i innych publikatorów.

Komisja zawodów: Zarząd Klubu Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców

 

 

Zródło http://spotc.pzk.org.pl/zawody-spotc

Regulamin

1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Patronatem honorowym zawody objęli Prezydent Miasta Poznania oraz stowarzyszenia kombatanckie. Managerem zawodów jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: sobota przed datą rocznicową 28 czerwca, w 2015 roku przypada to w dniu 27 czerwca, godz. 04:00-06:00 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasma i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.
5. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
6. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie CW+SSB /MIX POZNAŃ/
B – stacje pozostałe CW+SSB /MIX/
C – stacje pozostałe SSB /PHONE/
D – stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 10 QSOs. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).
7. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PC (via SP3PGR) podaje: RS(T) + literę O, np. 59(9) O,
- stacje pracujące z terenu m. Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9) PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patroni Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9) PP,
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 4 łączności – po jednej na danym paśmie i określonym rodzajem emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
8. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestników, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościowa (litera O w grupie kontrolnej) – 10 pkt.
- ze stacją m. Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) – 5 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) – 3 pkt.
- ze stacją zagraniczną – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt
Za łączności (nasłuchy) stacji pracujących emisją CW podane wyżej punkty liczy się podwójnie.
9. Mnożniki:
- stacja okolicznościowa SN1956PC (O) oraz stacje węgierskie – mnożnik 2,
- stacje pracujące z terenu m. Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacje których
operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – mnożnik 1.
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie na każdym paśmie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą również miały przyznany określony wyżej stosownie do danej sytuacji mnożnik.
10. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
11. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).
Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK http://oppzk.poznan.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
12. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca na adres e-mailowy organizatora zawodów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Dopuszcza się wysłanie logu papierowego listem priorytetowym na adres organizatora /decyduje data stempla pocztowego/. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www organizatora.
13. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 lipca 2015 roku na stronie www organizatora http://oppzk.poznan.pl oraz na portalu PZK.
14. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Joomla templates by a4joomla