Czerwcowy dyżur w CK ZAMEK pok. 336

Tradycyjnie w drugi czwartek miesiąca zapraszamy do siedziby oddziału na dyżur w dniu 13.06.2024 w godzinach ok. 17:30-18:30. Jest to ostatnia możliwość odwiedzenia biura QSL przed wakacjami. Jak wiadomo system LoTW leży i nie wiadomo kiedy ruszy ponownie, a jedyną, w większości akceptowalną formą potwierdzeń nadal pozostaje standardowa karta QSL.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Zarządu | Możliwość komentowania Czerwcowy dyżur w CK ZAMEK pok. 336 została wyłączona

Dyżur w CK ZAMEK pok. 336

Zapraszamy do biura QSL na dyżur Zarządu w dniu dzisiejszym t.j. 9.05 w godz. 17:30-18:30. W przypadku problemów z zaparkowaniem w okolicy prosimy o kilka minut cierpliwości. Dodatkowo planowany jest dyżur w kolejna środę t.j. 15.05 w godz. ok 18:00-19:00 o czym jeszcze poinformujemy dokładnie w przyszłym tygodniu.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Zarządu | Możliwość komentowania Dyżur w CK ZAMEK pok. 336 została wyłączona

Po Walnym Zebraniu Oddziału.

W dniu 21.04.2024. w salce przy ulicy Swoboda 43 w miłej atmosferze choć przy niewielkiej frekwencji 13 osób w tym 12 członków Oddziału odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału Poznańskiego.

Realizując statutowy obowiązek wynikający z § 36 pkt. 1b dokonano wyboru zastępców Członków Zarządu oraz OKR. I tak w wyniku głosowania zastępcami Zarządu zostali:

Kolega Mariusz Bogacki SP3CY
Kolega Adam Łuczka SP3-08-165

Zastępcami OKR zostali wybrani:

Kolega Wojciech Bartosz SP3IK
Kolega Stanisław Pełeszuk SP3FSM

Podczas dyskusji Zarząd przedstawił raport ze swoich działań od ostatniego Walnego Zebrania oraz przedstawiciel OKR odczytał sprawozdanie z oceną działalności Zarządu. Zebranie zakończyło się ok. godz. 13:00. Zarząd dziękuje wszystkim przybyłym oraz tym, którzy usprawiedliwili swoją obecność za zaangażowanie w losy Oddziału.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Zarządu | Możliwość komentowania Po Walnym Zebraniu Oddziału. została wyłączona

Akcja Dyplomowa PAROWOZOWNIA WOLSZTYN

Koledzy z klubu SP3PWL zapraszają do udziału w akcji dyplomowej Parowozownia Wolsztyn. Regulamin znajdziecie pod linkiem: http://www.sp3pwl.pl/dyplom/regulamin.html .

Dla najaktywniejszych stacji przewidziano nagrody!

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Akcja Dyplomowa PAROWOZOWNIA WOLSZTYN została wyłączona

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 21.04.2024 r.

Uchwałą Zarządu nr 4/04/2024 z dnia 06.04.2024 r. :

Na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK,Zarząd PZK Oddział Poznański uchwala jak niżej:

§ 1

Zwołanie na dzień 21.04.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Poznańskiego PZK w salce przy ul. Swoboda 43a, POZNAŃ. Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 10:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie t.j. 21.04.2024 r. o godz. 10:20, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

§ 2

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Wybór członków komisji , stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres od ostatniego zebrania.
 6. Sytuacja finansowa Oddziału.
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego zebrania.
 8. Wybór 2 zastępców Zarządu Oddziału.
 9. Wybór 2 zastępców Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybór QSL managerów Oddziału.
 11. Wystąpienia gości, dyskusja
 12. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Tomasz Mańkowski SP3QDM

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Zarządu | Możliwość komentowania Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 21.04.2024 r. została wyłączona

Dyżur w Zamku i planowane Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego oraz zaproszenie SP3ZAC.

Już w najbliższy czwartek ( drugi czwartek miesiąca) 11 kwietnia od godz. ok 17:30 zapraszamy do Zamku pok. 336.

Na dzień 21 kwietnia godz. 10:00 planujemy zapowiadane wcześniej Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego. Szczegóły wkrótce w komunikacie na naszej oddziałowej stronie.

Harcerski Klub Łączności WILDA SP3ZAC zaprasza sympatyków oraz
krótkofalowców z rodzinami na ognisko organizowane 1 czerwca (sobota) od
godz. 15-tej w Lasku Dębińskim przy stawie Borusa
i kiosku „U Borusa”. Dojazd od ul. Piastowskiej drogą Ku Dębinie.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Dyżur w Zamku i planowane Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego oraz zaproszenie SP3ZAC. została wyłączona

SP DX CONTEST – edycja 2024

Już w najbliższy weekend (6-7 kwietnia 2024, 15:00 UTC – 14:59 UTC ) rusza kolejna edycja krótkofalarskiego święta w SP – Zawody SP DX Contest. To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział!

SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców renomą, jest lubiany i ceniony.

Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.

W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!

Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę: https://spdxcontest.pzk.org.pl

Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59W na SSB, 599W na CW. Członkowie PZK którzy wezmą udział w zawodach biorą również udział we współzawodnictwie oddziałowym, które organizowane jest przez PZK.

Zaszufladkowano do kategorii Zawody | Możliwość komentowania SP DX CONTEST – edycja 2024 została wyłączona

PRZEMIENNIKI W POZNANIU

Jak donoszą inne serwisy: Informacyjnie na dniach zamilknie miejski poznański przemiennik SR3PO na 70cm, zmiana lokalizacji i mały serwis.Z centrum miasta trafi na Emitel w tą samą lokalizacje co SR3X i SR3XX. Niestety budowany nowy wieżowiec przysłonił sporą część horyzontu stąd konieczność zmiany.Przemiennik w obecnej lokalizacji działał 12 lat. W przyszłości postaramy dostać się na budynek AND2 w centrum miasta.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania PRZEMIENNIKI W POZNANIU została wyłączona

Po zebraniu Zarządu Oddziału.

W dniu 19.02.2024 r, w siedzibie Oddziału Poznańskiego PZK w CK Zamek pokój 336, na zaproszenie OKR czyli: SP3OL, SP3SX, SP3MAX odbyło się zebranie mające na celu ocenę wykonanych działań na podstawie zapisów protokołu OKR z Walnego Zebrania z dnia 3.12.2023 r.

Na spotkanie zaproszono obecny Zarząd Oddziału: SP3QDM, SP3CET, SP3RAX, oraz byłego Prezesa SP3JB wraz ze skarbnikiem SP3WXI. Na zebranie nie przybył SP3JB stąd nadal w Oddziale brakuje 12 lat dokumentacji będącej w jego posiadaniu: uchwał, dok finansowych, zestawień, rachunków, pieczęci itd.

Nie udało się również uzyskać odpowiedzi na jakiej podstawie pomieszczenie naszego Oddziału, za które ponosimy wysokie koszty utrzymania wykorzystywane jest również nieodpłatnie przez  Związek Oficerów Rezerwy, w którym funkcje Prezesa pełni kol. SP3JB.

Zarząd podjął uchwałę przyjmująca w poczet członków PZK:

Kol. Wojciech Brodecki SP3WB
Kol. Jakub Koralewski SP3KOR

Witamy w gronie PZK i życzymy sukcesów na pasmach!

Realizując postanowienia NWZ członków Oddziału z dnia 3.12.2023 r. na dzień 21.04.2024 r. planowane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w celu uzupełnienia wakatów we władzach Oddziału. Miejsce mamy już prawie pewne, termin wstępnie zarezerwowany. W dniu 23.03.2024 planowane jest coroczne zebranie ZG PZK.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Zarządu | Możliwość komentowania Po zebraniu Zarządu Oddziału. została wyłączona

ZAWODY ZAWODY ZAWODY …

Już dziś startuje kolejna edycja zawodów DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ organizowanych przez klub SP3ZAC.
TERMIN: 22.02.2024 godz: 16:00 do 18:00 UTC .
REGULAMIN: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1942

Kilka dni później, bo już 28.02.2024 r klub SP3PGR z Poznania organizuje:
ZAWODY GENERALSKIE.
TERMIN: 28.02.2024 godz: 16:00 do 16:59 UTC .
REGULAMIN: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1978

Zapraszamy członków Oddziału do licznego uczestnictwa i rywalizacji.

Zaszufladkowano do kategorii Zawody | Możliwość komentowania ZAWODY ZAWODY ZAWODY … została wyłączona