Drukuj
Kategoria: ORGANIZACYJNE
Odsłony: 165

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański mocą podjętej w dniu 9 czerwca 2020 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 4 zwołuje na dzień 22 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PZK na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu (Bufet Leśny "U Borusa" przy Zakładzie Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2). Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 22 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:30, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za okres 2019-2020.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres 2019-2020.

7. Głosowanie przez Walne Zebranie nad propozycjami uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału, przyjęcia sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2019, budżetu Oddziału na rok 2020.

8.  Dokonanie wyboru dwóch delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2020-2024 i co najmniej jednego zastępcy delegata.

9. Wystąpienia gości, dyskusja.

10. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SP3JB