Wiadomość

 

Wielkanoc 2022

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z dobiegającą końca kadencją władz Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK na podstawie § 35 pkt 4a i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański mocą podjętej w dniu 28 marca 2023 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 1 zwołuje na dzień 23 kwietnia 2023 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Poznańskiego PZK w sali konferencyjnej (nr 304-308) Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, ul. św. Marcin 80/82. Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 10:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 23 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:15, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, jego czasie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad, poza niniejszą stroną www Oddziału została przyjęta w dniu dzisiejszym przez sekretarza PZK jako jeden z punktów do Komunikatu PZK nr 14/23, który zostanie opublikowany 5 kwietnia 2023 roku. Powyższa informacja zostanie także wysłana z zachowaniem statutowego terminu 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania wszystkim Kolegom i Koleżankom, członkom Oddziału SMS-em lub pocztą elektroniczną na posiadany przez Zarząd Oddziału i zgodny z danymi umieszczonymi w bazie OSEC numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, za których podanie i ewentualną aktualizację odpowiedzialny jest każdy członek Oddziału.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za okres 2019-2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za kadencję 2019-2023 z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Oddziału absolutorium.

7. Podjęcie przez Walne Zebranie na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Oddziału absolutorium (§ 36 ust. 1 pkt e Statutu PZK) oraz uchwały w sprawie przyjęcia poprawek do Statutu PZK uchwalonego prze XXIII NKZD PZK dokonanych przez XXVI NKZD PZK w dniu 12 grudnia 2020 roku (§ 36 ust. 1 pkt k).

8. Podjęcie przez Walne Zebranie uchwał: określających liczbę członków Zarządu Oddziału (§ 36 ust. 1 pkt a), tryb przeprowadzenia wyborów oraz wybór władz Oddziału - członków Zarządu Oddziału i członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję 2023-2027 oraz ich zastępców (§ 36 ust. 1 pkt c).

9. Ukonstytuowanie się składu osobowego Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz wskazanie przez Zarząd Oddziału przedstawiciela Oddziału w Zarządzie Głównym PZK na kadencję 2023-2027.

10. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2023-2027 i ich zastępców (§ 36 ust. 1 pkt d).

11. Dyskusja w sprawie zmiany wysokości rocznej oddziałowej składki członkowskiej zwieńczonej podjęciem stosownej uchwały w tej sprawie (§ 36 ust. 1 pkt h).

12. Wystąpienia gości, dyskusja.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SP3JB

 

 

Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do końca stycznia 2023 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2022"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział.

W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

 

W imieniu Zarządu Oddziału życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Joomla templates by a4joomla