Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK2 stycznia 2021 roku zmarła Kol. Ewa Parysek z d. Jarzombek SP3CSC, prywatnie żona Kol. Mariusza SP3INJ oraz córka Juliana SP3PL i Barbary SP3SQ, juz od lat 50-tych minionego stulecia  słyszanych na pasmach radioamatorskich w kraju i poza jego granicami. Wywodząc się z rodziny znanych krótkofalowców skończyła Technikum Łączności w Poznaniu, bardzo szybko zdała egzamin i uzyskała znak wywoławczy SP3CSC. Związana z Poznańskim Klubem Radio Nadawców PZK SP3POZ.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Pogrzeb śp. Ewy Parysek odbędzie się w sobotę 16 stycznia 2021 roku o godz. 10:10 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

P.S.
W mroźne sobotnie przedpołudnie śp. Ewę SP3CSC pożegnali krótkofalowcy, z najbliższej rodziny: Julian SP3PL, Sara SQ3PL, w imieniu Oddziału: Jacek SP3JB, Grzegorz SP3LAU, Piotr SP3RAX, a także małżonkowie Halina SP3CVT i Wojciech SP3CCT.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 stycznia 2021 roku mija termin opłacenia składek członkowskich za cały rok 2021 lub pierwsze półrocze. Do końca 2020 roku składki za rok 2021 wpłaciło blisko 25 % członków Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Artur SP3HUO, Leszek SP3UQX, Tadeusz SP3FKY (ulg71), Kornel SP3SFS (ulg71), Raul SQ3DZO, Wojciech SP3IK, Andrzej SP3NNI (ulg71), Zbigniew SP6BSL (ulg71, tylko za I półrocze), Jan SP3AMZ (ulg71), Jarosław SP3IEG, Ryszard SP3CUG (ulg71), Artur SQ3GOU, Antoni SQ3XBC, Tomasz SP3SX, Maciej SQ3NQL, Zbigniew SP3FPE, Mikołaj SP3JIY (ulg71), Piotr SP3MKS, Piotr SP3UCW, Zdzisław SQ3KNT (wsp), Artemiusz SP3LOZ, Przemysław SQ3RX, Sylwester SQ3GJE, Robert SQ3NQD, Stefan SP3-08-142 (SWL). Natomiast Kol. Dariusz SQ3NMT wystąpił z wnioskiem o przeniesienie z dniem 1 stycznia 2021 swojego członkostwa w PZK do OT-27.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do końca stycznia 2021 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2020"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto kluby krótkofalarskie, w tym także kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL powinny dostarczyć do 15 stycznia 2021 roku do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony druk "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. 

W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a także wszelkiej pomyślności i jak najszybszego powrotu do normalności w Nowym 2021 Roku 

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Składki PZK wraz ze składką oddziałową za rok 2021 należy wpłacać na konto Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK prowadzone przez BGŻ BNP Paribas S.A.

97 1600 1462 1873 2640 4000 0001

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię Nazwisko Znak i okres, np. Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za 2021 lub Jan Kowalski SP3XXX składka PZK za I półrocze 2021 - ewentualnie rodzaj wpłacanej składki bądź ulgi
SWL - członek nadzwyczajny
wsp - członek wspomagający
ulg20 - do 20 roku życia
ulg26 - uczący się do 26 roku życia
ulg71 - od 71 roku życia itp

Wysokość rocznej składki PZK w 2021 roku (https://pzk.org.pl)

 Lp  Rodzaj składki - opis  zł
  1.  Składka wpisowa 0
  2.  Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30
  3.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90
  4.  Składka dla członka zwyczajnego 120
  5.  Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30
  6.  Składka dla członka wspomagającego 20
  7.  Kluby zarejestrowane w OT PZK

0    

Roczna składka oddziałowa na rzecz Oddziału Poznańskiego PZK, płatna jednorazowo za cały rok wynosi:

  1. normalna 30,00 zł
  2. ulgowa (dla osób poniżej 19 roku życia) 15,00 zł

Płatności sumy ww. składek należy dokonać do 14 stycznia 2021 roku (1 półrocze i wpłata całości ) oraz do 14 lipca 2021 roku dla wpłat za drugie półrocze. W przypadku braku wymaganych danych, podania błędnych danych bądź wpłacenia niewłaściwej kwoty pieniądze  zostaną wstrzymane na koncie Oddziału do czasu skontaktowania się wpłacającego z Zarządem Oddziału.

Z upoważnienia Zarządu Oddziału

Skarbnik OT-08

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Zarząd Główny PZK mocą podjętej w trybie głosowania elektronicznego uchwały nr 662/220/1/E zwołał na dzień 12 grudnia 2020 roku godz. 10:00 XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK w trybie zdalnym. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz.695, 1086) w art. 10 ust. 1b, w przypadku organizacji posiedzenia władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku XXVI KZD PZK) zobowiązuje podać ten fakt w wysyłanym delegatom zawiadomieniu, z przedstawieniem dokładnego sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Natomiast Statut PZK w art. 14 ust. 12 obliguje Prezydium ZG PZK do wysłania zawiadomień na conajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. Niestety jako delegat Oddziału Poznańskiego PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, podobnie jak i pozostali delegaci nie otrzymałem w wyżej podanym terminie określonych w ustawie PoS informacji. Tym samym zawiadomiłem w wystosowanym na adres Sekretariatu ZG PZK oświadczeniu, że nie mogę podpisać otrzymanego druku "Zgoda Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK" przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście poprzez wysłane oświadczenie w żaden sposób nie zrzekam się posiadanego wolą członków Oddziału mandatu delegata. Tym samym nie ma miejsca żadna z przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 Statutu PZK dotyczących wygaśnięcia, w tym przypadku mojego mandatu delegata.

 
Jacek SP3JB
Prezes Oddziału, delegat OT-08 PZK na KZDOcena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi od soboty obostrzeniami przynależnymi strefie czerwonej, w której znajduje się miasto Poznań i powiat poznański oraz mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, dotychczasowe dyżury członków Zarządu Oddziału pełnione w pok. 336 Centrum Kultury "Zamek" w godzinach między 17:00 a 19:00 w parzyste czwartki każdego miesiąca (poza świętami), niestety już po raz drugi w trakcie tej pandemii zostają zawieszone do odwołania, począwszy od najbliższego czwartku 22 października  2020 roku. Zatem, we wszelkich sprawach indywidualnych czy też dotyczących większej grupy Koleżeństwa dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostaje w tym trudnym okresie kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Jacek SP3JB
Prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla