Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK5 października 2020 roku zmarła Kol. Basia SO3PL, prywatnie żona Kol. Juliana SP3PL i mama Kol. Sary SQ3PL. W środowisku krótkofalowców była bardziej znana pod swoim pierwszym, uzyskanym w 1986 roku znakiem SP3OEH, którego używała do lipca 2015 roku. Współzałożycielka poznańskich klubów SP3POZ i SP3PSM, instruktor i wychowawca wielu aktywnych do dnia dzisiejszego krótkofalowców. Pod koniec lat 80-tych minionego stulecia jako kierownik biura pracowała w sekretariacie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Poznaniu. Do końca 2016 roku była członkiem wspomagającym PZK w naszym Oddziale.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB
 
Pogrzeb odbędzie się 10 października 2020 roku o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Borówkowej 82 w Suchym Lesie.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK serdecznie zaprasza w sobotę 22 sierpnia wszystkich krótkofalowców zrzeszonych, szczególnie członków Oddziału Poznańskiego (przedstawiciele innych Oddziałów też będą mile widziani) i niezrzeszonych wraz z rodzinami, a także sympatyków naszego hobby na polanę w poznańskim Lesie Dębińskim (rejon Stawu Borusa przy Zakładzie Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2 - dojazd samochodem od ul. Piastowskiej) do udziału w spotkaniu przy ognisku miłośników radiokomunikacji amatorskiej zaplanowanym między godzinami 12:00 a 16:00. Laureaci tegorocznych zawodów "Poznański Czerwiec 1956" czy "Konkursu Generalskiego" będą mogli odebrać podczas spotkania nagrody, jeśli nie mieli okazji zrobić tego wcześniej i nie będą mogli być obecni na zaplanowanym w tym samym dniu Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

W związku z obowiązującym stanem  zagrożenia epidemicznego przypominamy wszystkim zamierzającym uczestniczyć w tym spotkaniu o konieczności  zachowania dystansu społecznego oraz zasłanianiu ust i nosa. Dla zapominalskich i tych, którzy zbyt szybko skonsumują zabrane z domu produkty organizator zapewni nieodpłatne nadzienie na patyka przy ognisku, a także płyny do zaspokojenia pragnienia (można będzie także skorzystać z dostępnej oferty bufetu "U Borusa"). Ponadto organizator, ze względu na fakt, że spotkanie zaplanowane jest na świeżym powietrzu, zastrzega sobie w porozumieniu z gospodarzem terenu możliwość odwołania spotkania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (opadów) lub wprowadzenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym dodatkowych obostrzeń zakazujących organizacji takich spotkań bądź wstępu do lasów.

 

W imieniu Zarządu Oddziału
Jacek Behrendt SP3JB

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców – Oddział Poznański mocą podjętej w dniu 9 czerwca 2020 roku przez Zarząd Oddziału Uchwały nr 4 zwołuje na dzień 22 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego PZK na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu (Bufet Leśny "U Borusa" przy Zakładzie Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2). Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 22 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:30, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.

3. Wybór członków komisji, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za okres 2019-2020.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres 2019-2020.

7. Głosowanie przez Walne Zebranie nad propozycjami uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału, przyjęcia sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2019, budżetu Oddziału na rok 2020.

8.  Dokonanie wyboru dwóch delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na kadencję 2020-2024 i co najmniej jednego zastępcy delegata.

9. Wystąpienia gości, dyskusja.

10. Zamknięcie Zebrania.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

Jacek Behrendt SP3JB

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawody Poznańskie 2020 - wyniki


W zawodach wzięły udział 52 stacje, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa A - Piotr SP3MKS,

grupa B - Klub Łączności LOK SP3KWA,

grupa C - Leszek SQ2DYF,

grupa D - Marian SP9-1881.

Zwycięzcom w imieniu Komisji i Zarządu Oddziału gratuluję. Nagrody zostaną wysłane pocztą a członkom Oddziału zostaną przekazane na najbliższym zebraniu lub będą do odebrania w siedzibie Oddziału.

 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

Szczegółowe wyniki są dostępne w pliku PDF.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1.  Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.

2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.

4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2020 roku przypada 27 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.

6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.

7. Klasyfikacje:

A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/

B – stacje klubowe /MO/

C – stacje indywidualne /SO/

D – stacje nasłuchowe /SWLs/

Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).

8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacje SP3PGR i SP3KPH oraz posiadające w znaku liczby 1956 lub 64 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP (w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).

Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacjami SP3PGR, SP3KPH oraz posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZP) – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZ) – 3 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt

   10. Mnożniki:

Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: SP3PGR, SP3KPH, posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).

Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.

12. Nagrody:

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).

Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK https://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.

13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do północy 27 czerwca 2020 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl, jeśli zostanie reaktywowana.

14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2020 roku.

15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Paweł SP3OKA
Manager Zawodów Poznańskich

Dostęp do Regulaminu Zawodów w PDF.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

zawieszone w związku z epidemią koronawirusa i panującą w połowie marca br. w naszym kraju sytuacją epidemiczną dyżury członków Zarządu Oddziału pełnione w pok. 336 Centrum Kultury "Zamek", w nawiązanu do polepszającej się sytuacji epidemicznej i luzowaniu wprowadzonych uprzednio obostrzeń dotyczących wzajemnych kontaktów i organizowania spotkań zostają z początkiem czerwca przywrócone, przy zachowaniu obowiązujących w przestrzeni publicznej wymogów. Jak dotychczas, dyżury członków Zarządu i dostęp do Oddziałowego Biura QSL będzie możliwy dla wszystkich zaintresowanych w parzyste czwartki każdego miesiąca (poza świętami), w godzinach między 17:00 a 19:00, i tak:

  • w drugi czwartek - Prezes, Kol. Jacek SQ3OPM,
  • w czwarty czwartek - Wiceprezes, Kol. Paweł SP3OKA.

Serdecznie zapraszamy, w szczególności pragnących odebrać i/lub zostawić do wysyłki karty QSL.

Jacek SQ3OPM
Prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla