Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3IQ SK27 marca 2021 roku po krótkiej chorobie zmarł Kol. Bogdan Machowiak SP3IQ, członek Oddziału Poznańskiego PZK, prezes Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK, która to stacja pełni rolę stacji klubowej w siedzibie Oddziału, a w latach 2004-20016 członek Prezydium ZG PZK, piastujący kolejno funkcję sekretarza, wiceprezesa i skarbnika PZK. Z wniosku władz Oddziału uhonorowany w 2013 roku przez ZG PZK Odznaką Honorową PZK. Twórca Regulaminu Kalendarza Zawodów Krajowych PZK. Bardzo aktywny operator, ale i konstruktor. Wielokrotnie reprezentował PZK na Hamfestach we Friedrichshafen i Ham Radio w czeskich Holicach. W ostatnim czasie z fal krótkich, gdzie miał zaliczone wszystkie podmioty z listy DXCC z powodzeniem przesiadł się na fale ultrakrótkie i mikrofale. Wspaniały kolega krótkofalowiec, służący swoją radą i pomocą wszystkim potrzebującym.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Bogdana Machowiaka rozpocznie w środę 31 marca Msza św. odprawiona o godz. 18:00 w intencji Zmarłego w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu przy ul. Sobieskiego 81 i będą kontynuowane dnia następnego 1 kwietnia o godzinie 12:30 na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Wirach.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Bogdana SP3IQ uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB. Przed złożeniem urny do rodzinnego grobu ojca w imieniu rodziny pożegnała córka Aleksandra, przed laty SP3OM, a w imieniu obecnych na cmentarzu krótkofalowców Jerzy SP3SLU. W imieniu Zarządu Głównego PZK wieniec złożył nasz przedstawiciel w tym gremium Paweł SP3OKA, natomiast w imieniu Zarządu Oddziału kwiaty złożył Piotr SP3RAX, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Oddziału Jacek SP3NUH.Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca marca należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło blisko 90 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 31 marca br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zbigniewów SP3MYU i SQ3MZ. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 1 kwietnia 2021 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację wraz z wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Gracjan SP3-08-147. Przypominam, że pozostały jeszcze dwa tygodnie na opłacenie składek przez spóźnialskich, gdyż po tym terminie dotychczas posiadany status członka PZK, osoby które nie dokonają wymaganej wpłaty, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, utracą status członka PZK.
Ponadto kluby krótkofalarskie będące Klubami Terenowymi PZK, o których mowa w § 62 Statutu PZK, wpisane do ewidencji klubów terenowych Oddziału Poznańskiego PZK oraz kluby SP3KYY, SP3ZAC, SP3ZCS i SP3YDE zostały zgłoszone na rok 2021, jako kluby uprawnione do obsługi w zakresie wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na zakończenie drugiego tygodnia lutego należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło ponad 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 12 lutego br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zenona SP3FGR (ulg71 - zwrot nadpłaconej kwoty 10 zł) i Marcina SQ3XPB/3Z3XPB. Serdecznie witam w naszym gronie nowego Kolegę Kamila, który 12 lutego br. opłacił wymaganą składkę i na podstawie przedłożonej Deklaracji członkowskiej PZK oraz Wniosku o wydanie licencji nasłuchowej /SWL/ uzyskał znak nasłuchowy SP3-08-146, aplikując tym samym w poczet członków nadzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Ponadto przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kluby krótkofalarskie, w tym szczególnie kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SO3PL SK10 lutego 2021 roku zmarł Kol. Ryszard Cieślak SP3UQQ, który w 2001 przejął od Kol. Mariusza SP3INJ opiekę nad przemiennikiem SR3BBS. Historia radiowego BBS-a Packet Radio w Poznaniu związanego z tym przemiennikiem sięga początków lutego 1992 roku, a stałą pracę przemiennik pod tym znakiem rozpoczął, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, w październiku tego samego roku. To właśnie za sprawą śp. Ryszarda SP3UQQ pełnił on także funkcję stacji echolinkowej. Pomimo kłopotów ze zdrowiem, był zawsze gotowy do pomocy. To on, na bazie CMS Joomla, był inicjatorem zmiany i autorem obecnego szablonu witryny www Oddziału Poznańskiego PZK.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Luboniu, we wtorek 16 lutego, a rozpocznie je odprawiona o godzinie 9:00 w kościele pw.  św. Maksymiliana Marii Kolbego, przy ul. Sobieskiego 81 Msza św. żałobna, po której zakończeniu ciało zmarłego zostanie odprowadzone na Cmentarz Komunalny przy ul. Armii Poznań.

P.S.
W mroźne wtorkowe przedpołudnie śp. Ryszarda SP3UQQ pożegnała liczna grupa krótkofalowców, najbliższa YL Zofia Alina SP3VPY, w imieniu Oddziału: Jacek SP3JB, Piotr SP3RAX, Zenon SP3FGR oraz koledzy niezrzeszeni.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na koniec stycznia br. należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło ponad 81 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 16 do 29 stycznia br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez niżej wymienioną Koleżankę i Kolegów: Andrzeja SP3EJL, Krzysztofa SQ3DZW, Mariana SP3BEJ (ulg71), Roberta SP3RAF, Andrzeja SP3DRM, Irenę SQ3CPC, Jakuba SP3-08-145 (SWL), Piotra SP3DGI, Pawła SP3SC, Przemysława SP3PS (zwrot nadpłaconej kwoty 10 zł), Wojciecha SP3AYZ, Radosława SQ3NIK i Konrada SP3GZJ. Przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kluby krótkofalarskie, w tym szczególnie kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koleżanki i Koledzy,

w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością zawieszenia od 22 października 2020 roku do odwołania czwartkowych dyżurów w siedzibie Oddziału, a wychodząc naprzeciw tym, którzy w tej trudnej sytuacji mają do wysłania wypisane karty QSL oraz chcą odebrać karty wysłane pod ich adresem przez innych krótkofalowców, które w tym i wcześniejszym okresie dotarły do Oddziałowego Biura QSL informuję, że w najbliższy czwartek 28 stycznia 2021 w godzinach od 17:00 do 19:00 w siedzibie Oddziału (Centrum Kultury ZAMEK, pok. 336) dyżur będzie pełnił oddziałowy QSL manager Kol. Piotr SP3RAX. Wymiany kart podczas tego dyżuru będzie można dokonać pojedynczo, przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą DDM (D - dezynfekcja, D - dystans, M - maseczka).

W imieniu Zarządu,
Jacek SP3JB, prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla