Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej prezentowana jest lista kolejnych 26 członków Oddziału, których wpłaty należnej składki członkowskiej PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2022, wpłynęły w okresie od 10 do 14 stycznia br. na rachunek bankowy Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koleżanka i Koledzy: Radosław SP3-08-149, Stanisław SP3GCN, Michał SQ3EPX, Stanisław SQ3SHC, Dariusz SQ3AUP, Antoni SQ3XBC (ulg71), Zdzisław SP3FTA (ulg71), Rafał SQ3JVA (niedopłata 15 zł za I półrocze), Zbigniew SP3FPE (ulg71, nadpłata 30 zł), Andrzej SP3LYR, Andrzej SP3EJL (ulg71), Krzysztof SP3VA, Władysław SP3FFR (ulg71, nadpłata 30 zł), Radosław SP3VST, Kornel SP3SFS (ulg71), Krzysztof SP3CQP (ulg71), Stanisław SP3FSM, Mikołaj SP3JIY (ulg71), Bogdan SP3DOG (ulg71), Jakub SP3Q, Wojciech SP3-08-150, Andrzej SP3DRM, Irena SQ3CPC, Jacek SP3JB, Marek SP3LRM i Paweł SP3UQV. Tym samym w regulaminowym terminie, który już upłynął składki członkowskie PZK przynajmniej za pierwsze półrocze br. opłaciło ponad 61 % stanu ewidencyjnego Oddziału. Przypominam, że wobec pozostałych członków, którzy nie opłacą należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, nastąpi utrata posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Ponawiam prośbę do klubów terenowych PZK wpisanych na ewidencję w naszym Oddziale o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak merytorycznego sprawozdania może zostać uznane za zaprzestanie działalności klubowej w ciągu ostatniego roku i zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu PZK będzie skutkować koniecznością podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o wykreśleniu klubu z ewidencji prowadzonej przez Oddział, a także wnioskowaniem do władz PZK o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa jest wyżej, znak wywoławczy klubu zostanie w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W pierwszym tygodniu 2022 roku (do 7 stycznia) składki członkowskie za 2022 rok wpłaciło kolejnych 21 członków Oddziału. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koledzy: Ryszard SP3GFP, Dariusz SP3TLJ, Piotr SP3-08-132, Przemysław SQ3RX, Zbigniew SP6BSL (ulg71, za I półrocze), Andrzej SP3BP (ulg71), Adam SP3ADM, Rafał SQ3NMV, Jarosław SP3IEG, Jan SP3AMZ (ulg71), Waldemar SQ3REI, Marek SP3MYG, Adam SQ3ET/3Z3Z, Ryszard SP3CUG (ulg71), Roman SQ3LVU, Jerzy SP3EXZ (ulg71, za I półrocze), Jerzy SP3IS, Sławomir SP3-08-148, Jacek SQ3WW, Jan SP3RAO (ulg71, nadpłata 10 zł) i Marcin SQ3XPB/3Z3XPB. Przypominam, że termin płatności składek za cały 2022 rok lub I półrocze upływa z dniem 15 stycznia 2022 roku.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia (ważne w przypadku składki ulgowej) proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL powinny dostarczyć do 15 stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony druk "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. 

W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3AFO SK30 grudnia 2021 roku zmarł Kol. Marian Tofil SP3AFO (ur. 1941). Przed laty, jako SP6AFO związany z Klubem Łączności PZK SP6PCB w Brzegu. Członek naszego Oddziału, współzałożyciel i wieloletni prezes Klubu Krótkofalowców PZK im. Zygmunta Bresińskiego TPKX przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od chwili powstania w 1987 roku używającego znaku wywoławczego SP3PSM. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się działalności w klubie, promując nasze hobby wśród uczniów piątkowskich szkół podstawowych, także podczas licznych festynów organizowanych przez spółdzielnię. Wyróżniony w 1994 roku Odznaką Honorową PZK nr 382. 

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Mariana Tofila rozpoczną się w piątek 7 stycznia o godz. 9:30 w kościele pw. Opatrzności Bożej na poznańskim Piątkowie, po czym będą kontynuowane na pobliskim cmentarzu przy ul. Łowmiańskiego 60.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Mariana SP3AFO uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB. Przed złożeniem urny do grobu ojca w imieniu rodziny pożegnał starszy z synów. W imieniu Zarządu Oddziału wiązankę na grobie złożył i w rozmowie z synami kondolencje przekazał prezes Jacek SP3JB, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Oddziału kwiaty złożył Jacek SP3NUH.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3BVA SK

22 grudnia 2021 roku odszedł od nas Kol. Andrzej Urbański SP3BVA (ur. 1947), zasłużony dla środowiska poznańskiego krótkofalowiec. Z naszym hobby zetknął się po raz pierwszy, jako kilkunastoletni chłopak na początku lat 60. we wrzesińskim radio klubie. Tam też ukończył kurs krótkofalarski zakończony pozytywnie zdanym egzaminem na obozie harcerskim latem 1965 roku. Pierwszą licencję ze znakiem SP3BVA otrzymał 1 września 1966 roku i wstąpił do PZK. W 1967 roku ukończył poznańskie Technikum Łączności i rozpoczął pracę we wrzesińskim „Tonsilu”. Był współzałożycielem działającego przy tych zakładach klubu SP3KFI. Od 1971 roku związany ze Śremem, gdzie podjął pracę w Odlewni Żeliwa HCP. W 1974 współtworzył klub SP3KUJ w tym mieście, pełniąc w nim później funkcję wiceprezesa i prezesa. Od 1999 roku był członkiem SP OTC, był także we władzach Oddziału Poznańskiego PZK, w latach 2006-2015 QSL Managerem OT-08 PZK. Uczestnik wielu zawodów krajowych i międzynarodowych, a także operator wielu stacji okolicznościowych. Pracował na pasmach KF i UKF, miał potwierdzonych 248 podmiotów z listy DX CC. Dla Andrzeja praca na rzecz innych czy środowiska zawsze była ważniejszą od aktywności pod własnym znakiem. Także poznańskie kluby SP3POH i SP3PGR wiele mu zawdzięczają. Brał udział  w wielu wyjazdach na Lednicę organizowanych przez ten pierwszy oraz był jednym z operatorów odpowiedzialnych za pracę stacji klubowej w początkach działalności tego drugiego. Od lat zmagał się z chorobą nerek i wymagał częstych dializ. Spoczął na cmentarzu we Wrześni. Pozostaniesz Andrzeju na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie.

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z dniem 1 stycznia 2022 roku mocą podjętej 14 grudnia ub.r. przez Zarząd Oddziału uchwały członkami nadzwyczajnymi PZK z jednoczesnym przyznaniem Licencji SWL zostali: Koleżanka Paulina SP3-08-152 i Koledzy: Jarosław SP3-08-151, Ryszard SP3-08-153 I Robert SP3-08-154. W imieniu Zarządu serdecznie witam całą czwórkę pośród naszej krótkofalarskiej rodziny z przynależnością do OT-08 PZK. W 2021 roku pomimo ograniczeń wynikających z pandemii czworo naszych kolegów zdało egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i troje z nich posiada już stosowne pozwolenie radiowe i przyznane znaki wywoławcze. Są to Koledzy: Kamil SP3WKW, Adam SP3ADM i Jakub SP3KW. Czwarty z kolegów - Stefan przystępując 17 grudnia ub.r. na sesji w Poznaniu po raz pierwszy do tego egzaminu po ukończeniu 85 roku życia (rocznik 1936) zdał go z wynikiem pozytywnym i jest najprawdopodobnie najstarszą osobą, która tego dokonała a teraz oczekuje na swoje pierwsze w życiu pozwolenie radiowe. Całej czwórce w imieniu Zarządu Oddziału serdecznie gratuluję. W grudniu ub.r. z powodów osobistych Kol. Andrzej SP3EAT przeniósł swoje dotychczasowe członkostwo w PZK z naszego Oddziału do OT-23 z siedzibą w Pile. 
15 stycznia 2022 roku mija termin opłacenia składek członkowskich za cały rok 2022 lub pierwsze półrocze. Do końca 2021 roku składki za rok 2022 wpłaciło 26 osób. Są to w kolejności dokonanych wpłat Koleżanki i Koledzy: Artur SP3NYC, Damian SP3OL, Jarosław SP3-08-151, Paulina SP3-08-152, Ryszard SP3-08-153, Maciej SQ3NQL, Robert SP3-08-154, Tadeusz SP3FKY (ulg71), Zdzisław SQ3KNT (wsp), Raul SQ3DZO, Przemysław SP3-08-140, Filip SP3CUF (ulg26), Wojciech SP3IK, Przemysław SP3PS, Tadeusz SP3SLT (wsp), Artur SP3HUO, Robert SP3RAF, Tomasz SP3SX, Stefan SP3BPU (ulg71), Leszek SP3UQX, Kazimierz SO3F (wymagana dopłata 30 zł), Grzegorz SP3LAU, Piotr SP3UCW, Jakub SP3KW, Piotr SP3MKS i Robert SQ3NQD.
W przypadku zmiany lub braku danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia proszę o informację kierowaną na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie, a za ewentualne kłopoty będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Kierownicy lub inne osoby reprezentujące każdy z terenowych klubów PZK będących na ewidencji naszego Oddziału, dla których w postępowaniu przed UKE o wydanie pozwolenia radiowego wnioskodawcą był Polski Związek Krótkofalowców proszeni są o przesłanie do końca stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Sprawozdanie z działalności terenowego klubu PZK za rok 2021"  (interaktywny druk w formacie PDF) wraz z załączoną kopią aktualnego pozwolenia radiowego w formie skanów lub zdjęć. Brak sprawozdań lub prowadzenie działalności wbrew zapisom ujętym w Statucie PZK może skutkować wnioskowaniem o unieważnienie posiadanego przez klub pozwolenia radiowego i tym samym skreślenie klubu z ewidencji klubów terenowych PZK prowadzonych przez Oddział. Ponadto kluby krótkofalarskie niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2022 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL powinny dostarczyć do 15 stycznia 2022 roku do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony druk "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. 

W imieniu Zarządu
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a także wszelkiej pomyślności i jak najszybszego powrotu do normalności w Nowym 2022 Roku

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla