Wiadomość

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca kwietnia należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, nie opłaciło tylko dwóch Kolegów i zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, po resecie bazy OSEC utracili oni status członka PZK. Dzięki Kolegom, którzy zostali członkami Oddziału w roku bieżącym, pomimo mającego miejsce przejścia do innego oddziału oraz śmierci, stan ewidencyjny Oddziału w stosunku do końca 2020 roku jest na plus i wynosi obecnie 116 członków. W okresie od 1 do 30 kwietnia br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Koleżanki i Kolegów: Grzegorza SO3AK, Franciszka SP3-08-134, Krzystofa SP3WXI, Martę SQ3KPI, Olgierda SQ3SWF, Michała SQ3MIS/SP3Z, Łukasza SP3MAJ, Przemysława SP3MAX, Rafała SQ3NMV, Mateusza SP3MKW, Małgorzatę SQ3PON i Roberta SQ3AUV. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowych Kolegów, którzy odpowiednio 24 i 29 kwietnia 2021 opłacili wymagane składki i przedłożyli podpisane deklaracje wraz z jednym wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych i zwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Są to dwaj Koledzy o imieniu Tomasz, odpowiednio SP3-08-148 i SP3THA.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3JXB SK23 kwietnia 2021 roku przegrał walkę z chorobą Kol. Stanisław Nowak SP3JXB, zasłużony dla środowiska poznańskiego krótkofalowiec. Współtwórca i od ponad 50 lat związany z Harcerskim Klubem Łączności SP3ZAC, a w ostatnich latach także z klubami SP3PML czy SP3PGR. Propagator "łowów na lisa", dobry konstruktor. Do ostatnich dni aktywny na pasmach KF i UKF. Uczestnik wielu edycji zawodów organizowanych przez Oddział Poznański PZK czy kluby SP3PML i SP3PSM. Wspaniały kolega krótkofalowiec, służący swoją radą i pomocą wszystkim potrzebującym.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Stanisława Nowaka rozpoczną we wtorek 4 maja o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Bluszczowej 14 w Poznaniu.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Stanisława SP3JXB uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB, który wraz z Piotrem SP3RAX złożyli wiązankę kwiatów. Najliczniejszą grupę krótkofalowców obecną na cmentarzu stanowili przedstawiciele Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAC, ale byli także prezesi klubów SP3PML, SP3PGR czy SN3PPW.Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom Krótkofalowcom, członkom Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK oraz niezrzeszonym i sympatykom naszego hobby zdrowych i spokojnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych wśród najbliższych i przyjaciół, a tym którzy w tej świątecznej atmosferze zdecydują się wziąć udział w tegorocznym SP DX Contest zaplanowanym na 3-4 kwietnia życzę uzyskania jak najlepszego wyniku.

Prezes Oddziału Poznańskiego PZK
Jacek Behrendt SP3JB

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SP3IQ SK27 marca 2021 roku po krótkiej chorobie zmarł Kol. Bogdan Machowiak SP3IQ, członek Oddziału Poznańskiego PZK, prezes Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK, która to stacja pełni rolę stacji klubowej w siedzibie Oddziału, a w latach 2004-20016 członek Prezydium ZG PZK, piastujący kolejno funkcję sekretarza, wiceprezesa i skarbnika PZK. Z wniosku władz Oddziału uhonorowany w 2013 roku przez ZG PZK Odznaką Honorową PZK. Twórca Regulaminu Kalendarza Zawodów Krajowych PZK. Bardzo aktywny operator, ale i konstruktor. Wielokrotnie reprezentował PZK na Hamfestach we Friedrichshafen i Ham Radio w czeskich Holicach. W ostatnim czasie z fal krótkich, gdzie miał zaliczone wszystkie podmioty z listy DXCC z powodzeniem przesiadł się na fale ultrakrótkie i mikrofale. Wspaniały kolega krótkofalowiec, służący swoją radą i pomocą wszystkim potrzebującym.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK składam wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tym trudnym okresie

Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału
 
Uroczystości pogrzebowe Śp. Bogdana Machowiaka rozpocznie w środę 31 marca Msza św. odprawiona o godz. 18:00 w intencji Zmarłego w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu przy ul. Sobieskiego 81 i będą kontynuowane dnia następnego 1 kwietnia o godzinie 12:30 na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Wirach.

P.S.
W ostatniej ziemskiej drodze śp. Bogdana SP3IQ uczestniczyła liczna grupa krótkofalowców, w tym także władze Oddziału na czele z prezesem Jackiem SP3JB. Przed złożeniem urny do rodzinnego grobu ojca w imieniu rodziny pożegnała córka Aleksandra, przed laty SP3OM, a w imieniu obecnych na cmentarzu krótkofalowców Jerzy SP3SLU. W imieniu Zarządu Głównego PZK wieniec złożył nasz przedstawiciel w tym gremium Paweł SP3OKA, natomiast w imieniu Zarządu Oddziału kwiaty złożył Piotr SP3RAX, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Oddziału Jacek SP3NUH.Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca marca należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło blisko 90 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 31 marca br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zbigniewów SP3MYU i SQ3MZ. Ponadto pragnę serdecznie przywitać w naszym gronie nowego Kolegę, który 1 kwietnia 2021 opłacił wymaganą składkę i przedłożył podpisaną deklarację wraz z wnioskiem o wydanie licencji nasłuchowej SWL, aplikując tym samym w poczet członków madzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Jest to Kol. Gracjan SP3-08-147. Przypominam, że pozostały jeszcze dwa tygodnie na opłacenie składek przez spóźnialskich, gdyż po tym terminie dotychczas posiadany status członka PZK, osoby które nie dokonają wymaganej wpłaty, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, utracą status członka PZK.
Ponadto kluby krótkofalarskie będące Klubami Terenowymi PZK, o których mowa w § 62 Statutu PZK, wpisane do ewidencji klubów terenowych Oddziału Poznańskiego PZK oraz kluby SP3KYY, SP3ZAC, SP3ZCS i SP3YDE zostały zgłoszone na rok 2021, jako kluby uprawnione do obsługi w zakresie wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na zakończenie drugiego tygodnia lutego należną składkę członkowską PZK, przynajmniej za pierwsze półrocze 2021 roku, opłaciło ponad 83 % stanu ewidencyjnego Oddziału. W okresie od 1 do 12 lutego br. na rachunku bankowym Oddziału zostały zaksięgowane, w kolejności dokonanych wpłat składki wpłacone przez Kolegów Zenona SP3FGR (ulg71 - zwrot nadpłaconej kwoty 10 zł) i Marcina SQ3XPB/3Z3XPB. Serdecznie witam w naszym gronie nowego Kolegę Kamila, który 12 lutego br. opłacił wymaganą składkę i na podstawie przedłożonej Deklaracji członkowskiej PZK oraz Wniosku o wydanie licencji nasłuchowej /SWL/ uzyskał znak nasłuchowy SP3-08-146, aplikując tym samym w poczet członków nadzwyczajnych PZK z przynależnością do naszego Oddziału. Ponadto przypominam pozostałym spóźnialskim, że brak wpływu należnej składki w ciągu kolejnych trzech miesięcy od wymaganego terminu, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt b Statutu PZK, spowoduje utratę posiadanego członkostwa w PZK.
W przypadku zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mailowego, numeru telefonu, znaku wywoławczego lub konieczności ich uzupełnienia np. roku urodzenia, proszę taką informację skierować na adres e-mailowy Zarządu Oddziału, z podaniem jakie dane w bazie O.S.E.C. dotyczące konkretnego członka Oddziału należy poprawić lub uzupełnić. Za nieaktualne dane w bazie O.S.E.C. lub ich brak odpowiadają zatem sami członkowie i za ewentualne kłopoty w sprawach członkowskich będące tego następstwem Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.
Kluby krótkofalarskie, w tym szczególnie kluby niebędące klubami terenowymi PZK, a  pragnące korzystać w 2021 roku z obsługi wymiany kart QSL prowadzonej przez Oddziałowe Biuro QSL proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Zarządu Oddziału na adres adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego druku "Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL" (druk PDF) w formie skanu lub zdjęcia. W kolejnych latach, w przypadku braku jakichkolwiek zmian dotyczących zawartych w tym druku danych, przesłany skan wypełnionego druku będzie nadal obowiązujący. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia, o którym jest mowa wyżej, znak wywoławczy takiego klubu w połowie kwietnia przy dokonanym wówczas resecie bazy O.S.E.C. zostanie z niej usunięty, jako podmiot nieuprawniony do obsługi w zakresie wymiany kart QSL.

W imieniu Zarządu,
Jacek Behrendt SP3JB, prezes Oddziału

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla