Wiadomość


W zawodach wzięło udział 46 stacji, a w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zwyciężyli:

grupa A - Zbyszek SQ3MZ,

grupa B - klub SP4KHM,

grupa C - Marcin SP5ES,

grupa D - Rafał SP7-003-24.

Zwycięzcom w imieniu Komisji i Zarządu Oddziału gratuluję. Regulaminowe i pozaregulaminowe nagrody zostaną wysłane pocztą. Szczegółowe wyniki są dostępne poniżej w pliku PDF.

 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

W zorganizowanych 22 czerwca 2019 przez OT-08 PZK Zawodach Poznańskich, pośród uczestniczących w nich stacji do organizatora wpłynęły logi od 43 stacji, w tym jednej stacji nasłuchowej i w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych są to:
 
Grupa A (stacje poznańskie):
SN1956PPC, SO3AK, SP3JXB, SP3KPH, SQ3KNT, SQ3MZ.
 
Grupa B (stacje klubowe):
SO5O, SP4KHM, SP7PGK, SP9KJU, SP9ZBR, SP9ZHC.
 
Grupa C (stacje indywidualne):
3Z3AHK, SN15UE, SN9MT, SN9S, SO5MAX, SP1AEN, SP1NQN, SP2GUC, SP2MKI, SP3OKS, SP4HHI, SP4JSJ, SP5ES, SP5GNI, SP6MN, SP8HWM, SP9CCA, SP9WZO, SQ1NXO, SQ2DYF, SQ3LMY, SQ5ABG, SQ5AKY, SQ5IRH, SQ7CGN, SQ8PIW, SQ9CWO, SQ9EDZ, SQ9ITA, SQ9KWY.
 
Grupa D (stacje nasłuchowe):
SP7-003-24.
 
Manager Zawodów Poznańskich
Paweł SP3OKA

 

czerwiec1956
 
Regulamin
 
1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.
2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.
4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2019 roku przypada to w dniu 22 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.
6. Wywołanie: na CW – „test SP”, na SSB - „Wywołanie w Zawodach Poznańskich”.
7. Klasyfikacje:
A – stacje poznańskie – miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/
B – stacje klubowe /MO/
C – stacje indywidualne /SO/
D – stacje nasłuchowe /SWLs/
Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).
8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacja okolicznościowa SN1956PPC (via SP3PGR) i stacja SP3KPH podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP (w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP),
- pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności – po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).
9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem:
- ze stacją okolicznościową SN1956PPC lub stacją SP3KPH (litera O w grupie kontrolnej) – 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego – 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (litery PZ w grupie kontrolnej) – 3 pkt.
- ze stacją , której operator nosi imię Piotr lub Paweł (litery PP w grupie kontrolnej) – 2 pkt.
- z pozostałymi stacjami – 1 pkt
10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: okolicznościową SN1956PPC (O), SP3KPH (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP). Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.
11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – puchar + dyplom
- za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK http://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2019 roku na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2019 roku.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 
 

 

Komisja zawodów, które odbyły się 24 czerwca 2017 roku celem upamiętnienia kolejnej, 61. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 stwierdza, że wzięło w nich udział 35 uczestników. Logi przysłali operatorzy 33 stacji, wśród których był 1 log stacji nasłuchowej oraz 3 logi do kontroli (SP3JXB, SP5FHF i SP6BXM). Wyciągów ze swoich dzienników nie nadesłały stacje SQ2DYP i SP7POS.

Grupa A – stacje poznańskie /MIX POZNAŃ/

Znak 
  

QSO
zgłoszone
QSO
zaliczone
% QSO
zaliczonych
Mnożnik Wynik

SP3MKS  

50 45   90,00 11  946
SN61PPC    43  39  90,70 12 732

 

Grupa B – stacje pozostałe /MIX/

Znak 

  

QSO
zgłoszone
QSO
zaliczone
% QSO
zaliczonych
Mnożnik Wynik

SP4AWE

51 47 92,16 12 1464
SP9A  55 51 92,73 11 1320
SP9CCA 39 37 94,87 12 1128
SP3PWL 51 47 92,16 8 672
SP4HHI 34 32 94,12 8 528
SP5JSZ 13 13 100 4 136

 

Grupa C – stacje pozostałe /PHONE/

Znak 

  

QSO
zgłoszone
QSO
zaliczone
% QSO
zaliczonych
Mnożnik Wynik
SQ9PCA  47  46   97,87 14  1260
SP4KHM 46 44  95,65 12 1008
SQ8PIW  34  33  97,06 10 670
SP4KPP  29  28 96,55 10 620
3Z3AHK  42 40 95,24 9 585
SQ5AKY  32  29  90,63 9 549
SP5GNI 30 30 100 9 513
SP2REC 32 25 78,13 9 459
SQ7CGN 33 31 96,88 8 456
SP2HGV 33 31 93,94 7 364
SP5QWA 31 30 96,77 7 329
SP9IEK 24 24 100 6 300
SP3HUO 34 31 91,18 6 300
SQ9ITA 21 20 95,24 7 287
SP5UGP 20 19 95,00 6 228
SP9KRJ 18 17 94,44 6  228
SP3FTA 21 19 90,48  6 228
HF800RC 18 18 100 6 222
SP9JTZ 11 10 90,91 5 125
SP2IWK 20 19 95,00 4 116
SP3KYY 10 9 90,00 3 60

 

Grupa D – stacje nasłuchowe /SWLs/

Znak 

  

QSO
zgłoszone
QSO
zaliczone
% QSO
zaliczonych
Mnożnik Wynik
SP4-208 30 29  8  30 29 96,67 8 536

 

Laureaci zawodów, których znak wyróżniono kolorem czerwonym otrzymują Puchar i Dyplom, kolorem niebieskim Dyplom, a wszyscy pozostali uczestnicy zawodów Certyfikat w wersji elektronicznej. Fundatorem pozaregulaminowych nagród w postaci pucharów są: Oddział Poznański PZK (grupa A, miejsce I), Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. (grupa A, miejsce II), WOW LOK (grupa C, miejsce II), Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (grupa D, miejsce I).

Gratulujemy laureatom, dziękując jednocześnie wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy ponownie za rok.

Przewodniczący Komisji
Paweł Frydrych SP3OKA

OFICJALNY PROTOKÓŁ

 

Joomla templates by a4joomla